لایه‌های پنهان فرهنگ و ادب ایرانی در نسخه‌های خطی عربی

میراث مکتوب- نشست مجازی «کشف لایه‌های پنهان فرهنگ و ادب ایرانی در پرتو تحقیق و تصحیح نسخه‌های خطی عربی» با سخنرانی زهیر طیب، نسخه‌پژوه و رئیس انجمن علمی تحقیق و تصحیح نسخه‌های خطی‌ ایران، و مدیریت قاسم عزیزی مراد، عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران، برگزار می‌شود.

این نشست از سوی معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران با همکاری گروه عربی این دانشکده و همزمان با روز جهانی زبان عربی، در روز پنجشنبه 2 دی‌ماه 1400، ساعت 18، برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق لینک زیر در این جلسه مجازی حضور پیدا کنند.

https://vroom.ut.ac.ir/literature12