هزاره فردوسی در آیینه مطالعات ایران‌شناسی ارو‍پایی

میراث مکتوب- نشست تخصصی «هزاره فردوسی در آیینه مطالعات ایران شناسی ارو‍پایی» از مجموعه نشست‌های هفته پژوهش به همت اداره کل پژوهش کتابداری و آموزش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران فردا دوشنبه 6 دی ماه 1400، ساعت 10 برگزار می شود.

علی محمد طرفداری عضو هیات علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به عنوان سخنران و قربانعلی کناررودی رییس گروه تحقیقات تاریخ معاصر و تاریخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران دبیر این نشست تخصصی خواهد بود.

شرکت در این نشست برای عموم آزاد است و علاقه مندان برای حضور در مجموعه نشست‌ها به آدرس https://vc.nlai.ir/pajohesh مراجعه کنند. ضمناً برای شرکت کنندگان این نشست گواهی صادر خواهد شد.