عهدنامۀ مالک اشتر

میراث مکتوب- نامة امام علی بن ابی طالب (ع) به مالک اشتر نخعی، معروف به «عهد» یا «فرمان مالک اشتر» جامع‌ترین نامه‌ای است که سید رضی در کتاب شریف نهج البلاغه از آن حضرت آورده و در آن بیش از دیگر نامه‌ها به مسائل جامعه و ارکان حکومت پرداخته شده است. عهدنامه را از دیرزمان، چندین بار به زبان فارسی ترجمه کرده‌اند، یکی از این ترجمه‌هاست، برگردان محمّد ابراهیم نواب تهرانی (د: 1299 ق.) که آن را از بهترین و استادانه‌ترین نثرهای عصر قاجار شمرده‌اند. در این دفتر ترجمة بدایع‌نگار تهرانی به همراه دست‌نوشته‌ای به خط تویسرکانی از آن ترجمه (مکتوب به سال 1297 ق.) تقدیم خوانندگان شده است.

 

 

کتابشناسی:

عهدنامۀ مالک اشتر (فارسی ـ عربی)

ترجمه: محمدابراهیم بدایع­نگار تهرانی (1241- 1299 هـ . ق)

مقدمه، تصحیح و تعلیقات: محمد شادروی‌منش، محمود عابدی

تهران: 1392- 212 ص/ قطع وزیری

شابک: 6-072-203-600-978

با حمایت مالی امیرناصر صیرفیان

میراث مکتوب: 261 / علوم و معارف اسلامی : 5