نسبت میان حکمت مشرقیه و حکمت اشراق

میراث مکتوب- ابن سینا با نگاهی تیزبینانه در کتاب الانصاف، از اختلاف مشرب دو گروه حکمای غربی و شرقی سخن رانده و در منطق‌المشرقین با شکوه از جزمیت رأی مشائیان بشارت می‌دهد که طرح نویی از حکمت مشرقی در انداخته و در نمط‌های پایانی اشارات به نیکویی این نظرگاه را تئوریزه کرده است. سهروردی که به آثار ارجمند سینوی دست یافته بود، از اصلی مشرقی یاد می‌کند که مغفول بوعلی بوده است و می‌کوشد آن را احیا کند. فارغ از وجوه تمایز میان ابن سینا و سهروردی از حیث روش شناسی و نظام فکری به  نظر می‌رسد حکمت مشرقی که ابن سینا تبیین آن را در سر می پروراند، در حکمت اشراق سهروردی به اوج خود رسیده است.

چهل و یکمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ بوعلی سینا در روز چهارشنبه هشتم دی ساعت ۱۱ صبح به «نسبت میان حکمت مشرقیه و حکمت اشراق» اختصاص دارد که با سخنرانی دکتر زهرا زارع به صورت مجازی پخش خواهد‌ شد.

علاقه‌مندان می‌توانند این برنامه را از اینستاگرام مرکز فرهنگی شهرکتاب به نشانی ketabofarhang، تلگرام این مرکز به نشانی bookcitycc و صفحه‌ی این مرکز در سایت آپارات پیگیری کنند.‌