فراخوان فصلنامه علمی تخصصی «آرشیو ملی»

میراث مکتوب- فراخوان فصلنامه علمی تخصصی آرشیو ملی در راستای اهداف و فعالیت‌های مصوب، منطبق بر محورهای موضوعی این فصلنامه منتشر شد.

موضوعاتی چون مطالعات تاريخی-آرشيوی، مطالعات اسنادی، سندپژوهی و سندشناسی، تحقيقات و مطالعات مرتبط با آرشيو، نظام‌های ارزشیابی اسناد،‌ جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و تاريخی اسناد و آرشيو، گرايش‌های جديد در مطالعات آرشيوی، مطالعات مرتبط به حفاظت و نگه‌داری، مديريت تحقيق و توسعه آرشيوی، نوآوری‌ها در آرشيو مبتنی بر فناوری،‌ مطالعات آرشيوی مبنی بر توسعه فناوری، معرفی نشريات آرشيوی و اسنادی، نقد و معرفی كتب آرشيوی و اسنادی، گزارش همایش‌ها و نشست‌های تخصصی، بررسی كارنامه مطالعات سند‌شناسی و آرشیو در ایران و جهان و ترجمه مقالات برتر در موضوعات فصلنامه از محورهای موضوعی فراخوان این فصلنامه است.

لازم به توضیح است نویسندگان و صاحب‌نظران این حوزه برای ارسال مقاله های خود به فصلنامه علمی تخصصی آرشیو ملی می توانند از طریق آدرس الکترونیکی: naq@nlai.ir و   1395naq@gmail.com آثار خود را ارسال کنند و برای هماهنگی با شماره 81625431  تماس بگیرند.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران