متن‌های خواندنی برای کودکان و نوجوانان

میراث مکتوب- کتاب «متن‌های خواندنی برای کودکان و نوجوانان» گردآوری حسن انوری از سوی نشر قطره به چاپ رسیده است.

در اوایل دهۀ چهل، وزارت آموزش و پرورش طرحی را تصویب کرد که به موجب آن نظام آموزشی تغییر یافت؛ به این معنی که دبستان شش‌پایه‌ای و دبیرستان شش‌پایه‌ای به دبستان پنج‌پایه‌ای و دورۀ راهنمایی سه‌پایه‌ای و دبیرستان چهارپایه‌ای تغییر پیدا کند. برای نوشتن کتاب درسی در نظام آموزشی جدید از اساتید زبان فارسی از جمله دکتر حسن انوری دعوت به عمل می‌آید که در تألیف کتاب‌های درسی نظام جدید شرکت کنند. کتاب فارسی اول دبستان را شادروان ایرج جهان‌شاهی با همکاری شادروان حسن سیاحی می‌نویسد. فارسی دوم و سوم ابتدایی را خانم لیلی آهی با همکاری استاد حسن انوری نوشتند. فارسی چهارم و پنجم ابتدایی را هم حسن انوری نوشت. فارسی‌های دورۀ راهنمایی را نیز ایشان با همکاری دکتر حسن صدر حاج‌سیدجوادی نوشت.

این کتاب‌های درسی بعد از انقلاب به دلیل اینکه با مبانی انقلاب سازگاری نداشت، از گردونۀ آموزش خارج شدند. وقتی که مهاجران ایرانی در آمریکا زیاد شد، کتاب‌های ابتدایی بدون اطلاع و اجازۀ نویسندگان در آمریکا تکثیر شده و در آموزش زبان فارسی به کار گرفته شدند.

اما در این کتاب، متن‌های درسی این کتاب‌ها به غیر از پرسش‌ها و تمرین‌ها و مطالب دستوری و حذف برخی از دروس، به عنوان متن‌های خواندنی برای کودکان و نوجوانان منتشر شده است.

این کتاب‌های درسی با دیدی خاص نوشته شده یا متن‌ها با دیدی خاص انتخاب شده و هدف این بوده است که کودکان ایرانی، زنان و مردانی ایران‌دوست، انسان‌دوست، فداکار، کوشنده، بااراده، کارآمد، آشنا به فرهنگ ایرانی و جهانی، قاطع در رعایت اصول اخلاقی، ضدخرافات و شرافتمند بار آیند.

این متون از کتاب چهارم و پنجم ابتدایی و اول و دوم راهنمایی برگرفته شده و از متن‌های ساده و آسان به سوی متن‌های نسبتاً دشوار مرتب شده است. بعد از هر متن، واژگان و کلمات و ترکیب‌های تازۀ آن متن معنی شده است.

برای دیدن بخشی از صفحات کتاب کلیک کنید.