درس‌گفتار «فلسفه تخیل نزد ابن‌سینا»

میراث مکتوب- درس‌گفتار «فلسفه تخیل نزد ابن‌سینا» با تدریس امیر مازیار برگزار می‌شود.

این درس‌گفتار به‌منظور تحلیل و بررسی دیدگاه فلسفی ابن‌سینا به «قوه متخیله» از منظر منطق و معرفت‌شناسی توسط معاونت پژوهشی و هنری فرهنگستان هنر برگزار می‌شود.

امیر مازیار، عضو گروه تخصصی فلسفه هنرِ فرهنگستان هنر در این کارگاه به مباحثی چون «قوه تخیل در فلسفه ابن‌سینا»، «ادراک تخیلی»، «ادراک تخیلی و محاکات»، «تصدیقات خیالی»، «استدلال‌های خیالی در کتاب قیاس: تمثیل»، «استدلال‌های خیالی در فن خطابه»، «استدلال‌های خیالی در فن شعر» و «جمع‌بندی: فلسفه تخیل و فلسفه هنر» می‌پردازد.

این دوره شامل هشت جلسه دو ساعته است و نخستین جلسه ی آن سه شنبه 28 دی ماه 1400 از ساعت 16 الی 18 به صورت برخط برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان به این مباحث می‌توانند برای اطلاعات بیشتر با شماره‌تلفن 5-66954200 (داخلی 1199، خانم کاظمی) تماس بگیرند.