«بهین‌نامه» با یادی از اکبر نحوی منتشر شد

میراث مکتوب- فصلنامهٔ تخصصی زبان و ادبیات فارسی با عنوان «بهین‌نامه» با یادی از اکبر نحوی، استاد فقید دانشکده ادبیات و زبان فارسی دانشگاه شیراز که به تازگی درگذشته است منتشر شد.

در شماره پنجم این فصلنامه که در زمستان سال‌جاری منتشر شده است، آثار و مقالاتی از استادان و پژوهشگران حوزهٔ ادبیات و علوم انسانی به چاپ رسیده است.

فرح نیازکار، مدیر مسئول و یکی از سردبیران این فصلنامه در دیباچهٔ «بهین‌نامه» از سوگ و غم درگذشت دکتر اکبر نحوی نوشته است. خودنوشت، کتابشناسی، مقاله‌شناسی، پایان‌نامه شناسی و یادداشتی از فرزندان دکتر نحوی مجموع مطالبی ست که در بخش «درآمد» این فصلنامه مجال انتشار یافته است.

«به یاد یاران؛ یادداشت‌ها» بخش دیگری است که در آن مجموعه‌ای از استادان ادبیات از جمله محمود امیدسالار، محمدجعفر یاحقی، ابوالفضل خطیبی، اصغر دادبه، سجاد آیدنلو یادداشت‌هایی درباره مرحوم اکبر نحوی نگاشته‌اند.

مقاله‌های تقدیمی به اکبر نحوی نیز در «بهین‌نامه» و در بخش دیگری با نام «به روایت یاران؛ مقاله‌ها» چاپ شده است. «آزمون‌های دانایی و توانایی در شاهنامهٔ فردوسی» از منصور رستگار فسایی، «از سیبویه تا سعدی؛ فارس خاستگاه نحو عربی» از محمود فتوحی، «برخی ویژگی‌های زبانی یواقیت‌العلوم» از علی‌اشرف صادقی، و «نیزهٔ نمرود در ایران و چین» ترجمۀ محمدرضا امینی در این بخش به چاپ رسیده است.

بخش ‌پایانی این فصلنامه «به روایت آثار» با نوشته‌های دکتر اکبر نحوی با عناوین «واپسین مکتوب»، «نگاهی به روش‌های ارجاع به منابع در شاهنامه» و «صنعت دلاله» تدوین شده است.

دکتر اکبر نحوی، عضو وابسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و استاد دانشکده ادبیات دانشگاه شیراز دی ماه سال جاری بر اثر ایست قلبی در شیراز درگذشت.

مریم مرادخانی