يكي از سرلوحه‌هاي دستنويسي از خمسه اميرخسرو دهلوي

ميراث مكتوب - تصويري كه مي ‌بينيم مربوط به يكي از سرلوحه‌هاي دستنويسي از خمسه اميرخسرو دهلوي (نسخه 1414 كتابخانه سنا، بي‌تا [حدود سده دهم]) است.

برای دیدن تصویر کامل نگاره بر روی عکس متوسط کلیک کنید.