نشست رونمایی از «تاریخ بیهق»

میراث مکتوب- آیین رونمایی از کتاب «تاریخ بیهق» نوشتۀ ابوالحسن بیهقی (۴۹۰-۵۶۵ ق.)، با همکاری مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب و برخی دیگر از نهادها و مراکز فرهنگی، روز سه‌شنبه 28 دی‌ماه 1400، در سبزوار، فرهنگسرای امام رضا (ع)، برگزار شد.

«تاریخ بیهق» (سبزوار فعلی) با تصحیح سلمان ساکت، به عنوان سیصد‌و‌شصت‌و‌هشتمین اثر از مجموعه منشورات مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شده است. این کتاب یکی از مهم‌ترین آثار در حوزۀ تاریخ‌های محلی ایران است. «تاریخ بیهق» چه از نظر سبک و روش تاریخ‌نگاری محلی و چه از نظر اطلاعات و آگاهی‌های گران‌بهایی که در خود جای داده است، یکی از ممتازترین آثاری است که در سدۀ ششم هجری به رشتۀ تحریر درآمده است. ابوالحسن بیهقی در این کتاب جغرافیای تاریخی یکی از مهم‌ترین مناطق خراسان، یعنی بیهق را گزارش کرده است و اطلاعات ذی‌قیمتی از اوضاع سیاسی، اجتماعی، مذهبی، فرهنگی و ادبی این منطقه و برخی دیگر از شهرهای خراسان مانند نیشابور به دست داده است.

در ادامه عکس‌های خانم هستی کیا از این نشست را می‌بینید.