دهمین پیش نشست کنفرانس الهیّات عملی

میراث مکتوب- بنیاد پژوهش‌های اسلامی‌آستان قدس رضوی با همکاری دبیرخانه علمی‌کنفرانس الهیّات عملی، دهمین پیش نشست کنفرانس بین المللی الهیّات عملی را برگزار می‌کند.

این پیش نشست در تاریخ چهارشنبه 6 بهمن 1400 از ساعت 8 تا 16:30 به صورت حضوری در مشهد مقدّس (بنیاد پژوهش‌های اسلامی‌آستان قدس رضوی) برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندانی که امکان مشارکت حضوری برای آنها فراهم نیست می‌توانند از طریق این لینک به صورت مجازی در جلسه حضور یابند. اساتید ذیل در این پیش نشست در حوزه الهیات عملی به سخنرانی خواهند پرداخت:

حوران اکبرزاده: دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
رضا اکبری: دانشگاه امام صادق (ع)
محسن جوادی: دانشگاه قم
رسول رسولی‌پور: دانشگاه خوارزمی
محمد سعیدی‌مهر: دانشگاه تربیت مدرس
سید علی طالقانی: دانشگاه باقر العلوم (ع)
امیر عبّاس علی‌زمانی: دانشگاه تهران
سعیده فخار: جامعة المصطفی
احد فرامرز قراملکی: دانشگاه تهران
جعفر مروارید: دانشگاه فردوسی مشهد
جهانگیر مسعودی: دانشگاه فردوسی مشهد
حمید رضا نمازی: دانشگاه علوم پزشکی تهران
حسین هوشنگی: دانشگاه امام صادق (ع)