نشست «نگاهی به قرابادین شاپور بن سهل» برگزار می‌شود

میراث مکتوب- نشست علمی- تخصصی «نگاهی به قرابادین شاپور بن سهل (با مروری بر نسخه‌های کهن گنجینه ملک)» از سوی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک و دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می‌شود.

این نخستین نشست از سلسله نشست‌های تاریخ پزشکی در ایران و جهان اسلام است که به کوشش موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک و هسته پژوهشی تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران در روز پنج‌شنبه 14 بهمن 1400 از ساعت 14 برگزار می‌شود.

دکتر محمد صدر، پزشک و دانش‌آموخته تاریخ پزشکی از دانشگاه پاریس فرانسه در این نشست درباره «قرابادین شاپور بن سهل» به پشتوانه نسخه‌های کهن قرابادین در گنجینه نسخه‌های خطی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک سخن می‌راند. دو نسخه قرابادین شاپور بن سهل در گنجینه ملک در این نشست مورد توجه‌اند که از کهن‌ترین نسخه‌های قرابادین شاپور به شمار می‌آیند.

قرابادین یا داروسازی در پزشکی سنتی، واژه‌ای عربی به شمار می‌آید که از واژه یونانی «graphidion» برگرفته شده است. قرابادین از مسئله‌های بنیادین در پزشکی سنتی و قدیم به شمار می‌رود که به ساخت داروهای تک (ساده) یا داروهای مرکب (پیچیده) اشاره دارد. قرابادین شاپور بن سهل از پرآوازه‌ترین نسخه‌های قرابادین است. طبیبان و حکیمان در گذر تاریخ، نسخه‌هایی گوناگون و پرشمار از کتاب قرابادین نگاشته‌اند. قرابادین اعظم و اکمل نوشته حکیم محمداعظم خان، قرابادین جالینوس، قرابادین سقراط، قرابادین شاپور بن سهل، قرابادین شفایی نوشته مظفر بن محمد الحسینی شفایی و قرابادین معصومی نوشته معصوم بن کریم‌الدین طبیب شوشتری شیرازی، از نسخه‌های پرآوازه در تاریخ جهان قدیم به شمار می‌آیند.

نشست علمی- تخصصی «نگاهی به قرابادین شاپور بن سهل (با مروری بر نسخه‌های کهن گنجینه ملک)»، راهی به شناخت این کتاب ارزشمند در تاریخ طب قدیم می‌گشاید و برای دوستداران دانش‌های اسلامی- ایرانی به ویژه پزشکی سنتی و دانشجویان علوم پزشکی سودمند خواهد بود.

این نشست در روز پنج‌شنبه 14 بهمن 1400 از ساعت 14 در ساختمان موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک به نشانی «تهران، خیابان امام خمینی (ره)، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد (میدان مشق)» با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی برگزار می‌شود.