25 اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم طوس، فردوسی

عجم زنده کردی بدین پارسی ...

ميراث مكتوب - تا زبان فارسی و ایرانیت در دنیا باقی است فردوسی یکی از مؤسسین بزرگ این بنا و رکن رکین آن شمرده خواهد شد. فردوسی برای ایران همان مقام را دارد که هومر شاعر یونانی برای یونان قدیم... فردوسی در اخلاق هم مقامی عالی داشت و کمتر کسی از شعرای ایران نزهت اخلاقی او را داشته اند ... گدا و متملق و جایزه طلب نبود و تمول خود را صرف ساختن همین کاخ جاودانی کرد ...
آنچه در بالا مطالعه کردید دیدگاه سیدحسن تقی زاده درباره فردوسی است.
دربارۀ فردوسی سخنان بسیار گفته شده است. در اکثر زبان های زندۀ جهان به حق در حق این آزادمرد جاودانی و بزرگ ایران و شاعر نامدار زبان فارسی صدها مقاله و تحقیق و نوشته انتشار یافته است.
در ادامه معرفی اجمالی دو کتاب فردوسی و شاهنامه و شاهنامه از دستنویس تا متن آمده است:

کتابشناسی فردوسی و شاهنامه
چاپ اول کتابشناسی فردوسی در مرداد 1347 انتشار یافت. چون نسخ آن در مدت سه چهار سال نایاب شد و تجدید چاپ آن مورد احتیاج بود به چاپ دوم اقدام شد. این چاپ نسبت به چاپ اول نزدیک به دو برابر شده است. هم مقداری از نوشته های قدیم که در موقع تهیۀ مطالب چاپ اول دیده شد و هم سعی شده است که نوشته ها و آثاری که پس از چاپ اول کتابشناسی فردوسی درباره فردوسی انتشار یافته است بدان اضافه شد نیز اهتمامی تام تر شده است که حتی المقدور از اغلاط و اشتباهات کاسته شود.
در چاپ اول، برای مطالب هر مبحث شماره گذاری خاص اختیار شده بود، تا معلوم باشد که چند اثر در آن مبحث وجود دارد. ولی در چاپ دوم آوردن شمارۀ ردیف مرجح دانسته شد. اما در حین چاپ عنوان هایی الحاق گردید و در چند مورد به اقضائی پس و پیشی روی داد در بعضی موارد شماره ها با ستاره (به علامت مکرر) و یا با شماره فرعی مشخص شده است.
مطالبی که در چاپ دوم گنجانیده شد حاوی و شامل کتب و مقالاتی است که تا اواسط پاییز سال 1354 منتشر شده است، اما ناگفته نماند که در مورد مقالات، توجه به مقالاتی معطوف شد که در مجلات منتشر می شود. بخشی دیگر از این کتابشناسی به معرفی اجمالی نسخ خطی اختصاص دارد‍. در حد این نسخه از کدام زمان است و به کدام کتابخانه یا مجموعه تعلق دارد و احیاناً کاتب آن کیست.
چاپ اول كتابشناسي فردوسي و شاهنامه گردآوري ايرج افشار در شمارگان 2000 نسخه به قيمت 14000 تومان در سال 1390 از سوي مركز پژوهشي ميراث مكتوب به چاپ رسيده است.


شاهنامه از دستنویس تا متن (جستارهایی در معرفی و ارزیابی دست نویس های شاهنامه و روش تصحیح انتقادی متن)
کتاب شاهنامه (جستارهایی در معرفی و ارزیابی دست نویس های شاهنامه و روش تصحیح انتقادی متن) نوشته جلال خالقی مطلق است که در سال 1390 از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب به چاپ رسیده است.
چنان که از عنوان کتاب برمی آید، موضوع مقالات آن یکی معرفی دستنویس های شاهنامه است و دیگر شرحی دربارۀ روش تصحیح انتقادی. نخستین دستنویسی که نگارنده در آغاز کار تصحیح شاهنامه معرفی کرد دستنویس برلین مورخ 894 هجری بود با عنوان «معرفی یک نسخٰۀ معتبر شاهنامه». با آنکه از تعداد 45 مثال که نگارنده برای نشان دادن اعتبار این دست نویس آورده است ، از دید امروزین او نیز تقریباً همه به اعتبار خود باقی اند، ولی باز در برشمردن محاسن دستنویس کمی غلو شده و از معایب آن نیز سخنی نرفته است و از این رو، در پایان مقاله، این دستنویس به غلط معتبرتر از دستنویس های فلورانس مورخ 614 هجری و لندن مورخ 675 هجری دانسته شده است.
با مقاله «قواعد و ضوابط تصحیح متن شاهنامه» بخش دوم این کتاب، یعنی پرداختن به روش انتقادی در تصحیح متن آغاز می گردد.
سه مقاله بعدی، «هفتاد و یک نکته در ابیات شاهنامه»، «معرفی قطعات الحاقی شاهنامه» و «معرفی سه قطعۀ الحاقی در شاهنامه» از یک سو درجه اعتبار دستنویس های شاهنامه را مشخص تر می کنند و از سوی دیگر گامی است برای نشان دادن این ضرورت که تصحیح اثری به سنگ شاهنامه نمی تواند تنها علمی – انتقادی بلکه باید تحقیقی نیز باشد.
مقاله بعدی به «یادداشت هایی در تصحیح انتقادی» اختصاص دارد و چنانچه در آن گفته شده است، در تصحیح انتقادی اثری که از آن دستنویس های معتبری نزدیک به زمان مؤلف آن در دست نیست، مصحح باید از مواد دیگری غیر از دستنویس های آن کتاب نیز بهره گیرد، ولی در این کار، در عین حال احتیاط علمی را به کار بندد و بی گدار به آب نزند. در مقالۀ «اهمیت و خطر مأخذ جنبی در تصحیح شاهنامه » اهمیت و خطر این مواد نشان داده شده است.
شاهنامه از دستنویس تا متن (جستارهایی در معرفی و ارزیابی دست نویس های شاهنامه و روش تصحیح انتقادی متن) تاليف دكتر جلال خالقي مطلق در سال 1390 از سوي مركز پژوهشي ميراث مكتوب منتشر شده است.


افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.