سوره قدر در مصحف شماره 2 كتابخانه مجلس

میراث مکتوب - تصويري كه مي‌بينيم مربوط به سوره قدر در مصحف شماره 2 كتابخانه مجلس (مورّخ 1122 ق به نسخ احمد نيريزي) است. آيه‌هاي اين سوره در دو صفحه قرار داشت كه در تصوير در پي يكديگر آورده شد.


برای مشاهده تصویر کامل این نگاره بر روی عکس متوسط کلیک کنید.