آثار عرضه شده از سوی مؤسسۀ میراث مکتوب در نمایشگاه کتاب تهران

میراث مکتوب- سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، پس از دو سال وقفه به سبب شیوع کرونا، روز چهارشنبه 21 اردیبهشت‌ماه 1401 در محل مصلای امام خمینی (ره) آغاز به کار کرد. در این دوره که تا 31 اردیبهشت‌ماه ادامه خواهد داشت، 1700 ناشر به شکل حضوری میزبان مخاطبان هستند و 1100 ناشر نیز در فضای مجازی کتاب‌هایشان را در معرض دید و انتخاب مخاطبان قرار داده‌اند.

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب در این دوره نیز همچون دوره‌های گذشته در نمایشگاه حضور یافته و در شبستان مصلی، راهروی 24، غرفۀ 16 پذیرای علاقه‌مندان به میراث علمی و ادبی ایران و اسلام است.

این غرفه به همت واحد تولید و توزیع و فروش مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب، تولیدات چهار سال اخیر مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب در حوزه‌های علوم و فنون، علوم و معارف اسلامی، تاریخ و جغرافیا، زبان و ادبیات فارسی، متن‌شناسی و نسخه‌پژوهی، نسخه‌برگردان (فاکسیمیله)، کتابشناسی و فهرست نسخه‌های خطی را در معرض دید عموم قرار داده است

 

علوم و فنون

333- طبائع الحیوان (2ج) / تألیف: شرف‌الزمان طاهر المروزی؛ کان حیّاً سنة 523 ه/ 1128 م؛ حقّقه علی ثلاث مخطوطات و استخرج فهارسه: یوسف الهادی، 1399؛ قیمت: 5.000.000 ريال / برگزیدۀ سی‌ونهمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی (1400).

362- حیات الإنسان (ترجمۀ حیاۀ الحیوان) (2ج) / تألیف: کمال الدّین محمّدبن موسی دمیری (742- 808 ه.ق)- ترجمۀ محمّدشاه بن مبارک قزوینی؛ تصحیح و تحشیه: محمّد روشن، 1400؛ قیمت: 5.700.000 ريال

356- التشریح (2ج) / تألیف: عماد الدین محمود شیرازی (تألیف سدۀ دهم هجری)؛ مقدمه، تحقیق و تصحیح: محمد ابراهیم ذاکر زیر نظر محمدرضا ماستری فراهانی، 1399؛ قیمت: 4.000.000 ريال / شایستۀ تقدیر در سی‌ونهمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی (1400).

337- رسالة فی اوجاع المفاصل و علاج‌ها / ابوبکر محمّد بن زکریای رازی(251-313 ق / 865-925 م) و کتاب الحاصل فی علاج المفاصل (ترجمۀ فارسی اوجاع المفاصل، (از مترجمی ناشناخته در سدۀ هفتم هجری، به همراه ترجمۀ فارسی مقالة فی النقرس رازی؛ تصحیح، تحقیق و ترجمه: محمّدابراهیم ذاکر، غلامرضا جمشیدنژاد اول، 1399؛ قیمت: 2.500.000 ريال

336- منتهی الإدراک فی تقاسیم الأفلاک [نخستین رسالۀ جامع در هیئت بطلمیوسی] / تألیف ابومحمّد عبدالجبار خَرَقی (477 ق. تا 553 ق.)؛ تصحیح، ترجمه و پژوهش: حنیف قلندری، 1399؛ قیمت: 4.000.000 ريال / برگزیدۀ سی‌ونهمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی (1400).

272- التذکرة فى علم الهیئة / نصیرالدّین محمد بن محمد طوسى؛ مقدمه، تصحیح و تحقیق: جمیل رجب؛ ترجمۀ مقدمه به فارسى: حسن امینى، 1394؛ قیمت: 1.300.000 ریال.

کتاب الکنز الکبیر / احمد بن محمد مسکویه الرازی؛ تحقیق و مقدمه: ابوالقاسم امامی، 1396؛ قیمت: 1.200.000 ریال.

40- التَّعريف بطبقات الامم [تاريخ جهانی علوم و دانشمندان ملل جهان و ارائه روش ردهبندی دانشها تا قرن پنجم هجری ] / قاضی صاعد اندلسی (420- 462 هـ.ق)؛ مقدمه، تصحيح و تحقیق: غلامرضا جمشيدنژاد اوّل، چاپ اول با همکاری مؤسسۀ انتشارات هجرت: 1376 - 353 ص؛ چاپ اول میراث مکتوب با اصلاحات و تجدید نظر: 1398؛ قیمت: 1.500.000 ریال.

346- الرسالة المعینیة (الرسالة المغنیة) و حل مشکلات معینیه [جلد اول - متن مصَّحح فارسی] / نصیرالدین محمد طوسی؛ تصحیح و تحقیق: سجاد نیک فهم خوب روان، فاطمه سوادی / با دو پیشگفتار از: جمیل رجب، حسین معصومی همدانی، 1399؛ قیمت: 2.000.000 ریال.

224- رساله جلد سازی (طیاری جلد)، سید یوسف حسین،علی صفری آق قلعه،تهران، 150ص،1390؛ قیمت: 700.000 ریال.

 

علوم و معارف اسلامی

324- لطائف التفسیر (تفسیر درواجکی) (5ج) [ج1: سوره فاتحه- آل عمران- ج2: سوره النساء- هود- ج3: سوره یوسف- النمل- ج4: القصص- القمر- ج5: الرحمن- الناس و نمایه ها ] / فخر الاسلام ابونصر احمدبن حسن بن سلیمان درواجکی (درگذشتۀ 549 هـ .ق)؛ تصحیح و تحقیق: سعیده کمائی فرد، 1398؛ قیمت: 16.500.000 ریال.

325- تفسیر بصائر یمینی (4ج) / قاضی معین الدین محمدبن محمود نیشابوری (سدۀ ششم هجری)؛ تصحیح و تحقیق: علی رواقی، 1398؛ قیمت: 13.000.000 ریال.

332- کنوز الودیعة من رموز الذریعه (2ج) [ترجمۀ کتاب الذریعۀ راغب اصفهانی در علم اخلاق نظری و تهذیب نفس] / انشای ابن ظافِر شیرازی (قرن هشتم هجری)؛ مقدمه، تصحیح و تعلیقات: غلامرضا شمسی، 1398؛ قیمت: 5.700.000 ریال.

355- بشارات الإشارات فی شرح الإشارات و التّنبیهات (2ج) للشّیخ الرّئیس ابی علی حسین بن عبدالله بن سینا (الجزء الأول فی المنطق- الجزء الثانی و الثالث فی الطّبیعیّات و الإلهیّات) / شمس الدین محمد بن اشرف الحسینی السمرقندی؛ تحقیق: علی اوجبی، 1399؛ قیمت: 5.000.000 ریال.

359- شرح الأصول و الجمل فی مهمّات العلم و العمل (شرح الإشارات و التّنبیهات لإبن سینا) [تعلیقات شرف‌الدین محمد بن مسعود بن محمد المسعوی و علی عابد شاهرودی] / ابن کمّونه عزالدوله سعد بن منصور البغدادی (درگذشتۀ 683 ه.ق)؛ تصحیح، تحقیق و تقدیم: محمد ملکی (جلال الدّین)- مرضیه نوری صفت (نورا)، 1399؛ قیمت: 3.000.000 ریال.

314- الرسائل و المکاتیب (ترتیب السعادات و منازل العلوم، مقالة فی النفس والعقل فی اللذات و الالام، دفع الغم من الموت مسالة فی حد الظلم، رسالة فی مائیة العدل و...) / احمد بن محمد مسکویه الرازی؛ تحقیق و مقدمه: ابوالقاسم امامی، 1396؛ قیمت: 1.500.000 ریال.

236- کتاب المعتمد فی اصول الدین، محمود بن محمد ملاحی خوارزمی، ویلفرد مادلونغ، 948ص/1390، تهران؛ قیمت: 4.800.000 ریال.

 

تاریخ و جغرافیا

327- بحیره (در حکایت نویسی و عجایب نگاری) (3 ج) / میرمحمدهاشم‌بیگ فزونی استرآبادی (سدۀ 11 ق)؛ مقدمه و تصحیح: مرتضی موسوی و رضوان مسّاح، 1398- 2174 ص. قیمت: 8.000.000 ریال.

269- مرآت الأدوار و مرقات الأخبار (2 ج) / مصلح‌الدّین محمّد لارى؛ تصحیح: سیدجلیل ساغروانیان، چ 1: 1393– چ 2: 1397؛ قیمت: 4.500.000 ریال.

198- تاریخ سلاطین کرت / حافظ ابرو؛ میرهاشم محدث، چ2: 1398، قیمت:1.300.000 ریال.

17001- جامع التواریخ 17 جلدی (8252 ص) / رشيدالدّين فضل‌الله همدانی (درگذشتۀ 718 هـ . ق)، قیمت دوره: 28.000.000 ریال.

214- عهد حُسام (سفرنامه لرستان و خوزستان) سال 1245 قمری / محمودمیرزا قاجار؛ به کوشش ایرج افشار، چ 1: 1390– چ 2: 1397؛ قیمت: 1.000.000 ریال.

 

زبان و ادبیات فارسی

303- دستور الکاتب فی تعیین المراتب (2 ج) / تصنیف: محمد بن هندوشاه نخجوانی (شمس منشی)، تصحیح و تحقیق: علی اکبر احمدی دارانی، 1395؛ قیمت: 4.500.000 ریال. / برگزیدۀ شانزدهمین دورۀ آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی (1397).

322- مطلع الأنوار / سرودۀ امیرخسرو دهلوی ؛ تصحیح: مریم زمانی (الله‌داد)، 1397؛ قیمت: 1.500.000 ریال.

90- سراج السالکین (منتخب مثنوی معنوی) / فراهم آوردۀ ملامحسن فیض کاشانی، به کوشش و پژوهش: جویا جهانبخش، چ2: 1397؛ قیمت:1.900.000 ریال.

294- دیوان غیاث‌­الدین کُجُجی / خواجه غیاث‌­الدین شیخ محمد کججانی (تبریزی) مشهور به خواجه شیخ؛ مقدمه، تصحیح و تعلیقات: مسعود راستی‌پور و احسان پورابریشم، 1395؛ قیمت: 1.400.000 ریال.

176- برزونامه (بخش کهن داستان برزو پسر سهراب) / سرودۀ شمسالدّین محمد کوسج؛ مقدمه، تحقیق و تصحیح: اکبر نحوی، چ 1: 1387– چ 2: 1397؛ قیمت: 1.700.000 ریال.

107- سندبادنامه / محمد بن علی ظهیری سمرقندی؛ مقدمه و تصحیح: سیدمحمدباقر کمال‌الدینی، چاپ دوم با نمایه: 1392؛ قیمت: 1.600.000 ریال / برگزیدۀ دهمین دورۀ پایان نامه سال دانشجویی جهاد دانشگاهی (1382).

110- کلیات بسحق اطعمه شیرازی / مولانا جمال الدین ابواسحق حلاج اطعمه شیرازی معروف به بسحق اطعمه شیرازی؛ منصور رستگار فسایی، چاپ دوم با تجدیدنظر و اصلاحات: 1392؛ چ 3: 1397؛ قیمت: 1.500.000 ریال.

281- هفت منظومۀ حماسى (بیژن نامه، کک کوه زادنامه، ببربیان، پتیاره، تهمینه نامه کوتاه، تهمینه نامه بلند، رزم نامه شکاوندکوه) / تصحیح و تحقیق: رضا غفورى، 1394؛ قیمت: 1.800.000 ریال.

300- رساله حاتمیّه [نوشته شده در 891 ه.ق] / حسین بن علی بیهقی واعظ «کاشفی»؛ مقدمه، تصحیح و تعلیقات: باقر قربانی زرّین، 1395؛ قیمت: 1.200.000 ریال.

291- خلاصة‌ الأشعار ‌و ‌زبدة الأفکار (بخش تبریز و آذربایجان و نواحی آن) / میرتقی الدین کاشانی؛ تصحیح و تحقیق: رقیه بایرام حقیقی، 1395؛ قیمت: 1.600.000 ریال.

308- خلاصة الأشعار و زبدة الأفکار (بخش قزوین، گیلان و دارالمرز و نواحی آن) / میرتقی الدین کاشانی؛ سیدمحمد دبیرسیاقی و مهدی ملک محمدی، 1396؛ قیمت: 1.150.000 ریال.

298- خلاصة‌ الأشعار و زبدة الأفکار (بخش یزد و کرمان و نواحی آن) / میرتقی الدین کاشانی؛ سیدعلی میرافضلی، 1395؛ قیمت: 1.750.000 ریال.

242- دیوان منجیک ترمذی [اشعار پراکنده] / علی بن محمد منجیک ترمذی؛ به کوشش: احسان شواربی مقدم، 1391، قیمت: 900.000 ریال / برگزیدۀ هفتمین جشنواره بین المللی شعر فجر (1391) و شایسته تقدیر در بیست و دومین دورۀ کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران (1391).

223- جامع اللغات (فرهنگ منظوم) / نیازی حجازی، افسانه شیفته فر، 160 ص، 1390؛ قیمت: 800.000 ریال.

8001- دوره کامل آثار عبدالرحمان جامی (8 جلدی)، 7700 ص، قیمت: 18.000.000 ریال. (دیوان جامی 2 ج، مثنوی هفت اورنک 2 ج، نامه‌ها و منشآت، بهارستان و رسائل جامی، تائیه عبدالرحمان، نقد و بررسی آثار و شرح احوال جامی)

245- تذکره نشتر عشق (2 جلد در 4 مجلد) / حسین قلی خان عظیم‌آبادی متخلص به عاشقی؛ تصحیح و تعلیقات: سید کمال حاج سید جوادی، 1391. قیمت:9.000.000 ریال

265- مثنوی معنوی (4 ج) [6 دفتر و کشف الابیات و نمایه ها] / مولانا جلال الدین محمد بلخی؛ تصحیح مجدد و ترجمه: (مرحوم) حسن لاهوتی [آخرین تصحیح رینولد . ا. نیکلسون و مقابله مجدد با نسخه قونیه]، 1393. قیمت: 6.700.000 ریال

 

متن‏‌شناسی و نسخه‌­پژوهی

342- خسرو و شیرین نظامی [نسخه‌برگردان دستنویس به نشانی Persian Ms.6 کتابخانۀ جان رایلندز منچستر انگلستان]/ نسخۀ هنری مصوّر به خط اظهر تبریزی (سدۀ نهم هجری)؛ با مقدمۀ شیوا میهن، 1399. قیمت:4.400.000 ریال.

343- نقد و بررسی نگاره‌های خمسۀ نظامی گنجه‌ای [دستنویس به نشانی Supple. Persan 1956 شعبۀ شرقی کتابخانۀ ملی پاریس]/ قاسم علی سلطان (مورخ 968 ه. ق)؛ مقدمه و پژوهش: علی اصغر میرزایی مهر، 1399. قیمت:3.600.000 ریال.

345- مخزن الأسرار نظامی [نسخه‌برگردان دستنویس به نشانی supplement Persan 985 کتابخانه ملّی فرانسه]/ نسخۀ هنری مصوّر به خط میرعلی هروی، مورّخ 944 هـ؛ با مقدمۀ علی صفری آق‌قلعه، 1399. قیمت:5.200.000 ریال.

347- خمسۀ نظامی گنجه‌ای [توصیف و تحلیل دستنویسِ Suppl. Person 1029 کتابخانۀ ملّی فرانسه، پاریس]/ شاهکار هنری از سدۀ یازدهم (1029- 1034 هـ . ق)؛ فرانسیس ریشار (مدیر بخش هنرهای اسلامی موزۀ لوور)، 1399. قیمت:2.500.000 ریال.

310- نویسندۀ رستم‌­التوایخ کیست؟ و پژوهشی در نگاه او به ایران / جلیل نوذری، 1396؛ قیمت: 1.400.000 ریال.

289- کهن‌­ترین فرهنگ­نامۀ فارسی دانش استیفا (تصحیح و تحلیل بخش لغات و مصطلحات المرشد فی الحساب) / به کوشش نفیسه ایرانی و علی صفری آق قلعه، 1395؛ قیمت: 1.200.000 ریال.

 

نسخه‌­برگردان (فاکسیمیله)

330- دستور المنجمین / از مؤلفی ناشناخته (حدود 500 هـ.ق) احتمالا در الموت و به خط مؤلف؛ [نسخه‌برگردان دستنویس به نشانی 5968Arabe کتابخانه ملی فرانسه] با مقالۀ محمد قزوینی (در شناسایی اثر)؛ مقدمۀ انگلیسی: سید جلال حسینی بدخشانی؛ مقدمۀ فارسی: علی صفری آق قلعه (نسخه‌شناسی)، محمد باقری (مباحث نجومی)، زیر نظر اکبر ایرانی با همکاری مؤسسه مطالعات اسلامی لندن، 1398. قیمت: 11.000.000 ریال (رنگی)؛ 5.500.000 ریال. (تک رنگ).

358- نزهة القلوب [نسخه‌برگردان دستنویس شمارۀ 4517 کتابخانۀ فاتح (استانبول) کتابت 885ق] / حمدالله بن ابی‌بکر بن زین‌الدّین حمد المستوفی القزوینی (حدود 680- 750ق)؛ مقدمۀ انگلیسی: دنیز اگل- مقدمۀ فارسی: علی صفری آق‌قلعه، 1399. قیمت: 3.400.000 ریال.

329- جامع التواریخ و مجمع التواریخ (3 ج) (4 جلد در 3 مجلد) [نسخه‌برگردان دستنویس به نشانی 1653.H کتابخانۀ کاخ طوپقاپی سرایی (استانبول)] / رشیدالدین فضل الله همدانی (کتابت 714 هـ . ق) و حافظ ابرو (کتابت 829 هـ . ق)؛ مقدمه و پژوهش: محمدرضا غیاثیان، 1398. قیمت: 20.000.000 ریال.

271- دیوان حافظ شیرازی (کهن‌ترین نسخه شناخته شده کامل) [نسخه‌برگردان دستنویس شماره 5194 کتابخانه نورعثمانیه (استانبول) - کتابت 801 هجری] / شمس الدین محمد حافظ شیرازی / با دیباچه: محمد گلندام (جامع دیوان حافظ)؛ به کوشش: بهروز ایمانی، با مشارکت: دانشگاه آزاد اسلامی و همایش بین المللی خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، 1394؛ کاغذ تحریر، قطع رحلی، قیمت: 4.000.000 ریال.

 

کتابشناسی و فهرست نسخه‌های خطی

288- فهرست نسخه­‌های خطی فارسی و عربی کتابخانۀ فردوسی، کالج وادام (wadham) دانشگاه آکسفورد (مجموعۀ میناسیان) / به کوشش علی میرانصاری، 1394؛ قیمت: 2.000.000 ریال.

326- کتابشناسی متون چاپ شده در ایران (از سال 1233 قمری تا 1390 شمسی) (2جلد) / به کوشش محمود طیّار مراغی و سیّد سعید میرمحمّد صادق، 1398- 1388 ص. قیمت: 5.000.000 ریال.

311- فهرست نسخه‌های خطی فارسی پاکستان (فهرست 8000 نسخۀ خطی کتابخانه‌های شخصی و دولتی) (4 ج) / عارف نوشاهى، 1396؛ قیمت: 10.000.000 ریال. شایستۀ تقدیر در سی‌ و ششمین دورۀ جایزۀ کتاب سال جمهوری اسلامی ایران (1397) و برگزیدۀ شانزدهمین دورۀ آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی (1397).

 

فهرست موضوعی آثار عرضه شده

فرم سفارش کتاب

اطلاعیه واحد فروش میراث مکتوب

 

 

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.