گزارش میراث شماره 40

دو ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون
نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی
دورۀ دوم، سال چهارم، شمارۀ چهلم، مرداد و شهریور 1389

 

فهرست مطالب
سخن سردبیر
دو یادداشت: یک آرزو و یک رویا/ 2
جستار/ 4
سی و سه رباعی تازه منسوب به کمال اسماعیل در دو جنگ رباعی/ مهرداد چترائی/ 4
دو کتابی که سعدی و ایرج میرزا نام آن هارا فراموش کرده اند/ وحید سبزیان پور/ 11
تبار رشوندی میرزا کوچک خان جنگلی/ عنایت الله مجیدی/ 12
گذری بر سیر تحول سکه در سه سدۀ نخست دورۀ اسلامی/ مهبانو علیزاده/ 17
دستنویسی اصیل از تاج التراجم/ سیدمحمد عمادی حائری/ 23
پاره ها و نکته ها/ 26
نامۀ پاکستان: 1/ عارف نوشاهی/ 26
رباعی خیام در تاریخ وصّاف/ سیدعلی میرافضلی/ 29
نسخه شناسی/ 31
خاطرات روزانۀ اعتماد السلطنه، دستنویس ها و یادداشت های تازه یاب/ سیدعلی آل داود/ 31
در حاشیۀ فهرست های نسخه های خطی کتابخانۀ دانشگاه آزاد/ ابوالفضل حافظیان بابلی/ 33
بررسی/ 41
بررسی اسناد رباعیات خیام/ 41؛ فهرست مقالات فارسی در زمینۀ تحقیقات ایرانی، ج 7/ 43؛ علی نامه/ 47؛ حواشی ملّا دوازده: 2/ 49.
معرفی کتاب/ 57
رسالۀ بیماری قند/ 57؛ فیروزشاه نامه/ 58؛ معرفی فهارس تازه منتشر شدۀ کتابخانۀ مجلس/ 59؛ خلاصة الحیات/ 62؛ دانشنامۀ دریای خزر/ 63؛ کتابشناسی سام میرزا صفوی/ 66.
نامه ها/ 76 

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.