گزارش میراث شماره 42-43

دو ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون
نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی
دورۀ دوم، سال پنجم، شماره چهل و دو و چهل و سه، آذر و دی – بهمن و اسفند 1389

 

فهرست مطالب
سخن سردبیر
کوچ پدر ایران شناسی به سرای باقی/ 2
جستار/ 4
سروده های نویافته در جُنگ ملاصدرا/ مهرداد چترائی/ 4
مرثیه در آثار منظوم/ سیدمحمد دبیرسیاقی/ 11
پاره ها و نکته ها/ 15
نامۀ پاکستان-2/ عارف نوشاهی/ 15
دو پاره/ علی صفری آق قلعه/ 18
نسخه شناسی/ 20
چاپارخانه های ایران در عصر امیرکبیر/ سیدعلی آل داود/ 20
نویافته ها دربارۀ کتاب اخلاق علایی/ سلمان ساکت/ 26
یادداشت
دربارۀ تصحیح جدید کتاب ارشاد/ عارف نوشاهی/ 28
بررسی/ 33
فیه ما فیه (بخش یکم)/ 33؛ کتاب الرسائل محمدبن عبدالخالق میهنی/ 37؛ میراث بهارستان (دفتر دوم: نوزده رساله)/ 39؛ دیوان حافظ (بخش دوم)/ 48؛ صنعت فربه سازی (بخش دوم)/ 56.
معرفی کتاب/ 73
دفتر تاریخ: مجموعه اسناد و منابع تاریخی/ 64؛ شقائق النعمانیّة فی علماء الدولة العثمانیة/ 68؛ اردای ویراف نامه/ 71.
تازه های میراث/ 73
نامه ها/ 75
 

 

 

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.