گزارش میراث شماره 45

دو ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون
نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی
دورۀ دوم، سال پنجم، شمارۀ چهل و پنج، خرداد و تیر 1390

فهرست مطالب

سرسخن
رویکرد جدید میراث مکتوب/ 2

جستار
نگاهی به دیباچۀ چند دست نویس پهلوی/ مینا کامبین/ 5
مکاتبات خواجه نصیر طوسی و صدر الدین قونوی/ محمدرضا شفیعی کدکنی/ 10
داستانی عامیانه با رنگ مذهبی/ علیرضا ذکاوتی قراگزلو/ 12
حافظ و عضد/ فرزاد ضیائی حبیب آبادی/ 16
دربارۀ «ز گهواره تا گور دانش بجوی»/ مصطفی ذاکری/ 28

بایسته های تصحیح و پژوهش/ 30
نسخه های خطی ارزشمند برای تصحیح وچاپ/ 30
موضوعات و طرح های پژوهشی/ 34

پاره ها و نکته ها
من ز آغاز و ز انجام اثر باخبرم/ سیدمحمد دبیرسیاقی/ 36
دربارۀ بیتی از بوستان/ وحید سبزیان پور/ 37
چهارپارۀ دوم/ علی صفری آق قلعه/ 38
یک فهلوی نویافته از گوینده ای به نام مرشد سیمیمنه/ پژمان فیروزبخش/ 41
اجتماع کلاغان سیاه بیرون شهر تهران/ سیدمحمد دبیرسیاقی/ 44

نقد و بررسی
نقدی بر چاپ حروفی علی نامه/ سیدعلی موسوی گرمارودی/ 45
حل مشکلات الإشارات، دست نوشتۀ طوسی؟/ یوئپ لمیر/ منوچهر پزشک/ 50
معرفی و نقد دیوان عضد/ فرزاد ضیائی حبیب آبادی/ 57
نقدی بر مقالۀ «نگاهی به اصطلاحات اهل حساب و سیاق»/ علی صفاپی/ 62
فیه ما فیه و پیوست های نویافته/ سعید نزیهی/ 67

معرفی کتاب/ 72
تاریخ حج گزاری ایرانیان/ مصطفی ذاکری/ 72
ارج نامه محمد معین/ محمد روشن/ 74

گفت و گو
گفت و گو با سیدحسین نصر/ صدرا صدوقی/ 79

تازه های نشر
تازه های متون/ بهروز پارسا/ 82

نامه های رسیده
گنج سه پنج/ میر جلال الدین کزّازی/ 86
 

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.