گزارش میراث شماره 50- 51

دو ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون
نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی
دورۀ دوم، سال ششم، شمارۀ یکم و دوم، فروردین- تیرماه 1391

 

فهرست مطالب
سرسخن/ 3
ممیزی کتاب، قصه ای قابل حل/ 3
شیوه نامۀ نگارش مقدمه برای چاپ نسخه برگردان/ 7
جستار
مترجم تاریخ سلانیکی کیست؟/ عمادالدین شیخ الحکمایی/ 10
اشاره ای به نسب محمد بن یعقوب بن اخی خزام/ جلال شقایق، پیمان میکائیلی/ 13
عبدالکافی بن ابی البرکات، پردازندۀ اسکندرنامه/ بهروز ایمانی/ 16
پیوند کیش مهر و پیمان سیاوخش: گزینش قیاسی ابیاتی از شاهنامه/ علیرضا حیدری/ 18
پاره ها و نکته ها
هزار نکتۀ باریک- 2/ سید عبدالرضا موسوی طبری/ 24
یادداشتی دربارۀ کاغذ خام/ فرزاد ضیایی حبیب آبادی/ 38
نکته ای دربارۀ چند بیت عربی در امثال و حکم دهخدا/ وحید سبزیان پور/ 39
در آرزوی «خُرامی» به جای «خرابی»/ سید محمد دبیرسیاقی/ 41
کارمزد یک حکاک در دارالخلافۀ ناصری/ امید رضایی/ 42
فخر رازی، زین الدین کشی و «فاضل من فضلاء خراسان»/ سیدمحمد عمادی حائری/ 44
دربارۀ نوشته های پیشین/ 46
عذر تقصیر/ سید عبدالرضا موسوی طبری/ 46
آیا این کتاب به راستی بی ارزش است؟ پاسخی به یک نقد/ هیأت تحریریۀ نشر مرکز/ 51
یک یادداشت/ عسکر بهرامی/ 54
فروغی و بیت مشهور سعدی/ سیدمحمد دبیرسیاقی/ 55
ایران در متون و منابع عثمانی (3)
معرفی آثار تعلیقی زاده محمد صبحی/ نصرالله صالحی/ 56
نسخه شناسی
الکامل فی الاستقصاء فی مابلغنا من کلام القدماء/ یوپ لامیر (هلند)/ 64
بایسته های تصحیح و پژوهش/ 76
بایسته های تصحیح/ 76
بایسته های پژوهش/ 78
نقد و بررسی
فرهنگنامۀ مؤلفان اسلامی/ محمدعلی سلطانی/ 80
گذری بر تاریخ سلانیکی/ محمدرضا ابویی مهریزی/ 84
برابرنهاد شاهنامۀ فردوسی و غرر السیر ثعالبی/ محمد روشن/ 91
مجلۀ انجمن بین المللی مطالعات ایرانی/ محمدحسین ساکت/ 97
عقل سرخ/ مصطفی ذاکری/ 99
منشآت تفرشی/ علی هاشمی عرقطو/ 107
گفت و گو
با استاد نجیب مایل هروی/ 110
 

 

 

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.