تاریخ طنز در ادبیات فارسی

میراث مکتوب- ادب و فرهنگ کتبی و شفاهی ما با طنز عجین است و در زندگی روزمره‌مان هم حضوری روشن دارد. با این‌حال طنز در پژوهش‌های ادبی زبان فارسی سهم اندکی دارد. گویی جای این بخش پراقبال ادب شفاهی و کتبی ما، در بحث‌های جدی ادبی نیست! بنابراین انتشار پژوهش‌های طنز اتفاق مبارکی است بخصوص وقتی زمینه‌های کمتر پرداخته‌شده را شامل شود. یکی از این اتفاقات مبارک، انتشار کتاب تاريخ طنز در ادبيات فارسي نوشته دكتر حسن جوادی است که در پاييز سال ۱۳۷۸ از سوي نشر كاروان چاپ شد و چاپ دوم آن با بازنویسی و اضافات فراوان در پاییز ۱۴۰۰ به همت نشر مروارید انتشار یافت وعلیرغم مشکلات اقتصاد نشر، در اندک زمانی به چاپ سوم رسید. کتاب، بازنوسی و تکمیل‌شده مقالاتی است كه برخی از آن‌ها پیش‌ازاین به‌صورت کتابچه و جزوه به زبان انگلیسی و یا در قالب مقاله در نشریات فارسی‌زبان منتشر و بعدها در کتابی به زبان انگلیسی گردآوری شده‌اند. همچنین بخش‌هایی مثل «طنز در سه دهه اخیر» به آن افزوده‌شده است.

دکتر حسن جوادی دارای مدرک دکترای ادبیات انگلیسی از دانشگاه کمبریج است و سابقه تدریس و ریاست گروه زبان و ادبیات انگلیسی را در دانشگاه تهران دارد و سال‌ها در دانشگاه‌های برکلی و کمبریج تدریس کرده و در عرصه پژوهش و ترجمه نامی آشناست. احاطه و تسلط او بر تاریخ ادبیات زبان فارسي و انگليسي زمینه‌‌ساز تحلیل تطبیقی آثار طنزآمیز ایران و جهان در کتاب حاضرشده است، امری که آن‌را از بسیاری آثار پژوهشی طنز (که تاکنون به زبان فارسی منتشرشده‌اند) متمایز می‌سازد. مباحث کتاب با شواهد متعددی از تاریخ ادبیات طنز ایران و جهان همراه است که کثرت این مثال‌های ادبی یکی از وجوه تمایز آن با نمونه‌های مشابه است. کتاب همچنین مباحثی جديد را شامل می‌شود که در دیگر پژوهش‌های طنز کمتر از آن‌ها نشانی دیده مي‌شود ازجمله بخش «زن، موضوعی برای طنز» كه در آن، این موضوع ازنظر روان‌شناختی و تاريخی بررسی و تحلیل‌شده است و با مثال‌های متعدد از آثار ادبی كلاسيك و معاصر طنز فارسی همراه است.

کتاب همان‌گونه که از عنوانش پیداست بيشتر به تاريخ طنز در زبان فارسی اختصاص دارد. ازاین‌رو به بحث درباره تئوری طنز نپرداخته و دو فصل ابتدایی (که به گونه‌های شوخ‌طبعی و شیوه‌های طنز اختصاص دارد) مي‌تواند مقدمه‌ای برای مباحث اصلی اثر قلمداد شود. «طنز و انواع ادبی»، «طنز و مذهب»، «طنز و انتقاد اجتماعی در ادبيات فارسی پيش از مشروطيت»، «طنز در مطبوعات»، «شاعران طنز سرا و مطبوعات»، «زن موضوعی برای طنز»، «طنز در رمان و داستان كوتاه» و «طنز در نمايشنامه فارسي» بخش‌های بعدی كتاب را تشكيل می دهد. «طنز در سه دهه گذشته» بخش جدیدی است که بر چاپ اول افزوده‌شده است و به ژانرهایی که در سایه گسترش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی طنز ایجادشده است می‌پردازد. همچنین فصل «طنز فارسی در ایران و خارج از ایران در سه دهه انقلاب» در چاپ جدید بازنویسی شده و اتفاقات سال‌های اخیر نیز در آن آمده است.

مؤلف، در بخش‌های «طنز، هجو، هزل»، «شيوه‌های طنز» و «طنز و انواع ادبی»، نمونه‌های متعددی از طنز در ادبيات اروپايی آورده و ضمن تطبیق آن‌ها با نمونه‌های زبان فارسی به بررسی نکات اشتراک و افتراق آن با سنت طنز و هجو نویسی در ادبیات فارسی پرداخته است. همچنین به بازتعریف برخی واژه‌های به‌کاررفته در طنز پرداخته است. برای مثال ضمن تعریف دقیق واژه Irony، شاخه‌های مختلف آن را معرفی کرده و این معرفی را با شواهد و مثال‌های متعدد همراه ساخته است. تعریف واژگانی که برای مخاطبان فارسی‌زبان کمتر آشناست (مثل رآليسم متعالي و رآليسم پست و ارتباط اين دو با طنز) یکی دیگر از پیامدهای آشنایی عمیق نویسنده با ادبیات انگلیسی است که بی‌شک برای مخاطب فارسی‌زبان مفید است. معادل‌یابی برای لغات جلوه دیگری از این امر است که زمینه را برای برخورد تخصصی‌تر با واژگان شوخ‌طبعی فراهم می‌سازد. برای مثال نویسنده معادل‌یابی «نقیضه» برای واژه «پارودی» را مناسب نمی‌داند و آن را «تقلید طنزآمیز» ترجمه می‌کند. البته با توجه به گستردگي مفهوم طنز و محدوده به‌کارگیری آن در آثار ادبی، به نظر می رسد مي‌توان نكاتی نيز بر اين سه بخش افزود. برای مثال در بخش «شيوه‌های طنز»، مبنای تقسيم‌بندی مشخص نيست. نويسنده، برای معرفی شیوه‌های طنز از كوچك كردن، بزرگ كردن، تقليد مضحك و كنايه طنزآميز، طعنه و نقل‌قول مستقيم سخن گفته‌، درحالی‌که از شيوه‌های دیگر ازجمله تكرار، وارونه‌سازی، جابجايی نقش‌ها، تداخل رخدادها، کودن نمایی و تحامق یاد نکرده است.

در بخش‌های بعد، وقتی سخن از مباحث نظری و كاربردی طنز فراتر می رود و به بررسی سير تاريخی تحول طنز فارسی می‌رسد، مخاطب با نکات جالب و خواندنی از تاریخ و پیشینه ادبیات طنز فارسی آشنا می‌شود. فصل‌های کتاب دربردارنده مباحث فراوانی است که هرکدام می‌تواند موضوع یک مقاله و پژوهش جداگانه باشد.

از آن جمله بخش «طنز و مذهب» که در یک بررسی تاریخی ضمن آوردن نمونه‌های متعدد از آثار شاعران دوره‌های مختلف تمدن اسلامی، به جستجوی ردپای طنز در تقابل‌های فکری و مذهبی می‌رود و این پژوهش را تا زمان حاضر می‌گسترد. البته گستردگی مباحث در کتاب حاضر گاهی سبب می‌شود که به برخی نکات مهم به‌اندازه کافی پرداخته نشود. برای مثال، در بخش «طنز در نمايشنامه فارسی»، وقتی سخن از وضعيت نمايشنامه در سال‌های اخير به میان می‌آید، نویسنده به اين جملات اكتفا می كند: «در چند سال گذشته نقش فعالانه دولت در ترويج نمايش و همچنين پيدا شدن مجلات و نشريات مخصوص نمايش، روند تازه‌اي به اين هنر بخشيده است و اميد زيادی به آينده آن می رود.» این‌گونه برخورد، بيشتر به كار توصيف می آيد تا تحقيق. در بخش «طنز در رمان و داستان کوتاه» که نکات و توضیحات ارزشمندی درباره برخی آثار مهم طنزآمیز مثل حاجی‌بابای اصفهانی دارد، نويسندگان جديد ايران، به دودسته تقسیم‌شده‌اند و آثارشان موردبررسی قرارگرفته است: يكي دسته‌ای كه در آثارشان نوشته‌هايی طنزآميز وجود دارد (صادق چوبك، جلال آل احمد، غلامحسين ساعدی، جمال میر صادقی، سيمين دانشور و رضا براهنی)، دسته دوم، آن‌هایی كه داستان كوتاه را بيشتر به‌صورت وسيله‌ای برای طنز به كار می برده‌اند (خسرو شاهانی، ايرج پزشک زاد، ابوالقاسم حالت و غ.داوود). ملاک گزینش این نویسندگان (که برخی به اعتراف خود نویسنده چندان آثار طنزآمیزی هم ندارند) چندان روشن نیست. در این میان جای نویسندگان مطرحی چون هوشنگ مرادی کرمانی و یا بررسی آثار جریان طنز متعهد که فریدون تنکابنی یکی از نمایندگان آنست خالی است. این نقیصه در بخش «طنز سرایی پس از مشروطيت» و «شاعران طنز سرا و مطبوعات» نيز بچشم می‌خورد که علیرغم برخورداری از نکات خواندنی و جالب، ملاك گزينش و معرفي شعرای طنز سرا مشخص نيست.

علاوه بر نکات گفته شده، امید است در چاپ‌های بعدی پاره‌ای اشکالات تایپی و ویرایشی اثر نیز رفع شود. چراکه برخی از این لغزشها گاه باعث تغییر مفهوم هم شده است. برای مثال در ص ۲۱۰ بجای منوچهر محجوبی اشتباهاً منوچهر مجابی نوشته‌شده است. در ص ۴۹۸ شاغلام صحیح است که شاه‌غلوم نوشته‌شده است. در صفحه ۵۰۴ نبوی عضو شورای سردبیری مجله گل‌آقا معرفی‌شده است؛ در حالیکه هیچ‌گاه گل‌آقا توسط شورای سردبیری اداره نمی‌شد. در پاورقی ص ۲۸۳ محسن دولو از نویسندگان چپ معرفی‌شده درحالی‌که دولو کاریکاتوریست بود و تمایلات چپ نیز نداشت. در ص ۵۲۸ صلاحی را از طنزنویسان مهاجر قلمداد می‌کند درحالی‌که صلاحی مهاجرت نکرد. در ص ۵۱۳ از دوستی سه تن تا آخر عمر صلاحی نام می‌برد که یکی از آن‌ها سال‌ها پیش از آن فوت کرده است.

در انتها، نمی توان از جامعيت منابع انتهای بخش‌های كتاب و نيز کتاب‌نامه اين اثر تحقيقی مهم ياد نكرد. وجود ضمایمی مانند فهرست مجلات و روزنامه‌های طنزآمیز ایران، کتاب‌نامه (شامل منابع شرقی و غربی)، فهرست آثار و اشخاص و فهرست منابع متعدد (که نشانگر جامعیت اثر حاضر نیز هست)، مجموعه‌ای كامل از منابع فارسی و انگليسی درزمینهٔ طنز را دراختیار مخاطب قرار می‌دهد. همچنین همراه ساختن مباحث کتاب با گزیده‌ای از تصاویر کارتونی در نشریات قدیم علاوه بر مستند ساختن گفته‌ها، بر جذابیت این اثر افزوده است.

رؤیا صدر

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی مؤسسۀ فرهنگی شهر کتاب

 

 

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.