سرلوحه دستنويسي از نصايح و سروده‌هاي خواجه عبدالله انصاري

ميراث مكتوب - تصوير مربوط به سرلوحه دستنويسي از نصايح و سروده‌هاي خواجه عبدالله انصاري (نسخه 237 كتابخانه دانشگاه ميشيگان، بي‌تا [حدود سده دهم]) است. حاشيه صفحات نسخه با شيوه‌هايي چون عكاسي و تشعيرسازي آراسته شده است.

برای مشاهده تصویر کامل این نگاره بر روی عکس متوسط کلیک کنید