ترجمه فارسی منثور دیوان امیرالمؤمنین، نسخه 1

میراث مکتوب- مرکز پژوهشی میراث مکتوب برای محقَّق ساختن اهداف بلندمدت علمی و پژوهشی خود، در نظر دارد در کنار معرفی نسخه های خطی ارزشمند برای تصحیح و چاپ، مجموعه ای از طرحهای پژوهشی را نیز معرفی کرده و در اختیار محققان و دانشجویان مستعد و علاقه مند قرار دهد.

ترجمه فارسی منثور دیوان امیرالمؤمنین، نسخه 1
تاریخ نگارش: دست کم از سدۀ 8 ه.
تاریخ کتابت: سدۀ 8 ه.
محل نگهداری: کتابخانۀ مدرسۀ آیة الله خویی در مشهد
شمارۀ 221.

توضیح: اشعار امیرالمؤمنین (ع) در ایران از قرن پنجم و ششم به بعد چندبار تدوین و در عصر تیموری و صفوی چندبار به فارسی شرح و یا ترجمه شده است.
این ترجمه ها اغلب، ترجمۀ بین سطری و زیرنویس هستند و شاید همۀ آنها نسخه های اصل و به خط مؤلف / مترجم باشند. چنان که در ترجمۀ متون مقدس مانند قرآن کریم و نهج البلاغه نسخه اغلب ترجمه های بین سطری، نسخۀ اصل محسوب می شود و با سایر ترجمه های آن متن متفاوت است.

برای بهره گیری بیشتر از این مطلب بر روی فایل پایین کلیک کنید.