ای زبان پارسی

ميراث مكتوب - کتاب ای زبان پارسی دربرگیرندۀ 168 گفتار با محوریت زبان فارسی و شیوه‌های پاسداری از آن است که در سه مجلد تدوین شده است.
مقالات بین سال‌های 1299 تا 1379ش تألیف شده‌اند. قدیمی‌ترین مقالات تألیف حسن وحید دستگردی با عناوین «وحدت زبان و ادبیات بنیان اتحاد حقیقی است» و «ادبای پارسی‌زبان افغان»، و متأخرترین مقالات با عناوین «ملّیت ایرانی و رابطۀ آن با زبان و تاریخ» از شاهرخ مسکوب و «زبان فارسی و آموزش عشایر» تألیف محمّد بهمن‌بیگی است. گردآورنده عموماً مقالات استادان فقید را در مجموعۀ‌ خود گنجانده است.
شیوۀ گردآوری به‌صورت موضوعی است. گردآورنده این مجموعه را در قالب 9 بخش جمع‌آوری کرده است که عناوین موضوعات ازاین‌قرارند: کلّیاتی دربارۀ زبان فارسی و شناخت گذشتۀ آن (23مقاله)؛ نگاهبانی زبان فارسی (14مقاله)؛ ایران؛ زبان فارسی و وحدت ملّی (13مقاله)؛ قلمرو زبان فارسی (24مقاله)؛ شیوۀ فارسی‌نویسی (12مقاله)؛ فرهنگستان زبان فارسی (7مقاله)؛ واژه‌یابی و فارسی معیار (9مقاله)؛ دستورزبان و فرهنگ فارسی (14مقاله)؛ تدریس زبان فارسی (14مقاله).
پس از این 9 بخش ضمیمه‌ای در قالب دو پیوست به مقاله‌های این مجموعه اضافه شده است. پیوست (1) حاوی «نکته‌ها و آموزه‌ها» است که شامل یادداشت‌هایی از تقی‌زاده، جمال‌زاده، فروغی و دیگران است. پیوست (2) شامل حدود سی قطعه و قصیدۀ بلند در «ستایش شعر فارسی» است. در این قسمت اشعاری از حسین خطیبی (ای زبان فارسی)، منوچهر مرتضوی (واپسین کماندار)، شفیعی‌ کدکنی (شعر پارسی؛ جاودان خرد؛ ای هرگز و همیشه)، رعدی آذرخشی (زبان فارسی و وحدت ملّی)، فریدون مشیری (پارسی؛ نظامی)‌ و... ذکر شده است.
از آنجا که این مجموعه برطبق اسلوب موضوعی تدوین شده است، در پایان جلد سوم فهرستی بر اساس تاریخ چاپ مقالات ارائه شده که در بررسی سیر تاریخی تحلیل زبان فارسی و شیوه‌های پاسداری از آن به خواننده یاری می‌رساند.
نام کتاب ای زبان پارسی برگرفته از شعر زیبای دکتر حسین خطیبی خطاب به زبان فارسی است که نخستین بار در مجلۀ آینده (سال 1368) به چاپ رسید. گردآوری مقالات به کوشش میلاد عظیمی انجام گرفته و از طریق بنیاد موقوفات دکترمحمود افشار به چاپ رسیده است.

منبع: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.