بررسي انتساب اثر منطقي المهجه به ابن سينا

ميراث مكتوب - اثر منطقی المُهجة در برخی فهرستنگاری ها از آثار منطقی، به ابن سینا نسبت داده شده است. از آنجا که فهم تطوّر منطق سینوی در گروي شناسایی و بررسی تمامی آثار منطقی وی است مسألۀ پژوهش حاضر بررسی صحّت و اعتبار این انتساب است.
در بررسی استناد هر اثر به مؤلّفی، از روش های بررسی دستنویس ها و مستندات تاریخی، بررسی ساختاری، و تحلیل محتوایی میتوان بهره جست. در مستندات تاریخی و دست نویس های المُهجة مطلب قابل استنادی که مؤیّد انتساب یا عدم انتساب اثر به
ابن سینا باشد به دست نیامد.
بر مبنای تحلیل ساختاری، ساختار اثر متعلق به هیچ یک از سب کهای منط قنگاری نیست و حتّی در سیر تحوّلات منطق سینوی با لحاظ ای نکه شیخ الرئیس در منطق نه بخشی آثاری دارد و آغازگر منطق دوبخشی است، جای نمی گیرد. در تحلیل محتوایی علاوه بر وجود کلماتی که در سایر آثار منطقی ابن سینا به چشم نمیخورند و اغلاط منطقی، مواردی متفاوت با آن چه در آثاری که انتساب قطعی به ابن سینا دارند به دست آمد که فرضیۀ عدم انتساب رساله به شیخ الرئیس را تأیید می کند.

آنچه در بالا مطالعه كرديد چكيده مقاله «بررسي انتساب اثر منطقي المهجه به ابن سينا» نوشته زينب برخورداري است كه در مجله فلسفه و كلام اسلامي، سال چهل و پنجم، شماره 2، پاييز و زمستان 1391 منتشر شده است.

متن كامل اين مقاله را در فايل پايين مطالعه كنيد.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.