سرلوحه دستنويسي از نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض

ميراث مكتوب - تصوير مربوط به سرلوحه دستنويسي از نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض اثر احمد بن محمد بن عمر الخفاجي (نسخه 260 كتابخانه سليمانيه، مورخ 1062 ق) است. تذهيب اين نسخه به شيوه عثماني انجام شده است.

برای مشاهده تصویر کامل نگاره بر روی عکس متوسط کلیک کنید.