يكي از نگاره‌هاي دستنويس منحصر بفرد سمك عيار

میراث مکتوب - تصوير مربوط به يكي از نگاره‌هاي دستنويس سمك عيار (نسخه 309 مجموعه اوزلي در كتابخانه بودليان آكسفورد، بي‌تا [حدود سده هفتم هجري]، ص 209 رو) است. اين دستنويس تاكنون تنها نسخه شناخته شده از متن سمك عيار است.