تاريخ جهانگشاي جويني و بررسي جنبه هاي تراژيك آن با رهيافت نوع شناسي ادبي

ميراث مكتوب - تراژدي، در ميان انواع ادبي، تاثيرگذاري بيش تري در ذهن مخاطب دارد و باعث مي شود مخاطب حوادث را عيني تر و زنده تر احساس كند و دريابد و گاه خود را با قهرمان تراژدي مقايسه كند. در تاريخ ادب فارسي اين نوع ادبي كم تر مورد توجه شاعران و نويسندگان قرار گرفته است. در تاريخ جهانگشاي جويني ساختار روايي حوادث و ويژگي شخصيت سلطان محمد خوارزمشاه و سرانجامِ كار او به گونه اي است كه بسياري از نشانه هاي نوع ادبي تراژدي را مي توان در آن سنجيد و بررسي كرد.
در پژوهش حاضر با روش توصيفي ـ تحليلي كوشش مي شود ساختار تراژيك داستان هاي تاريخ جهانگشا با تاكيد بر جلد اول بررسي و تحليل شود. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه جويني اگرچه تاريخ را گزارش مي كند و نوشته تاريخي هرچند با تراژدي، كه جنبه نمايشي و داستاني دارد، از منظر روش و غايت متفاوت است، تاريخ جهانگشا را نمي توان صرفاً اثري تاريخي قلمداد كرد. در تاريخ جهانگشا نشانه هايي است كه با تراژدي مطابقت دارد. اين تطابق از حيث ساختار (ازجمله كيفيت نگارش داستان ها از لحاظ آغاز و انجام روايت)، تاثيرگذاري تراژيك، ويژگي هاي شخصيتي سلطان محمد خوارزمشاه (كه بر بنياد روايت جويني، كاملاً خصوصيات قهرمان تراژدي را داراست)، و هم چنين آرايش كلام و فخامت زبان، در اين اثر قابليت بررسي دارد. با چنين رويكردي تاريخ جهانگشا را، به مثابه متني برجسته و اثري تراژيك، مي توان خواند و تاويل و گزارش كرد.

«تاريخ جهانگشاي جويني و بررسي جنبه هاي تراژيك آن با رهيافت نوع شناسي ادبي» عنوان مقاله اي است كه به كوشش نعمت الله ايران زاده، عبدالله حكيم و سيد علي دسپ در شماره 2 سال دوم دوفصلنامه كهن نامه ادب فارسي منتشر شده است.

متن كامل اين مقاله را در فايل پايين مشاهده كنيد.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.