يكي از نگاره‌هاي دستنويسي از ترجمه تركي كليله و دمنه

میراث مکتوب - تصوير مربوط به دستنويسي از ترجمه تركي كليله و دمنه (نسخه 1243 پيوست تركي كتابخانه ملي پاريس، بي‌تا [حدود سده 11 يا 12 ق]) است.

برای مشاهده تصویر کامل نگاره بر روی عکس متوسط کلیک کنید