بلاغت نثر صوفيانه خطابي در تمهيدات عين القضات

ميراث مكتوب - تمهيدات به مانند ديگر آثار عين القضات متاثر از مشرب و مشي عرفاني اوست و در عين تعليمي بودن تجربيات عارفانه او را بيان مي دارد. از اينرو عين القضات در آن زباني با اصطلاحات خاص پديد مي آورد كه به ياري آن بتواند مقاصد و انديشه هاي عارفانه و احساسات و هيجانات دروني خود را به گونه اي موثرتر ابراز نمايد. عين القضاه، بخوبي مي داند ميزان اثرگذاري گفتار در مقايسه با نوشتار بيشتر است؛ دلايل اين امر بروز احساسات و هيجانات گوينده، لحن و آهنگ اداي جملات، حالت هاي صورت و دست گوينده و از همه مهمتر حضور شنونده و مشاهده احوال و عكس العمل هاي او توسط گوينده است، زيرا گفتار را نمي توان فقط مشغله گوينده قلمداد كرد. گفتار حاصل ارتباط متقابل گوينده با شنونده است و گوينده پيشاپيش، واكنش شنونده را در فعاليت كلامي خود دخالت مي دهد، از اينرو از كلام خطابي بهره مي گيرد تا شنوندگان را به صورت پويا به سمت جريان عمل پيش برد. به اين ترتيب خوانش و تحليل متن مبدل به تجربه اي زيباشناسانه مي شود كه از رهگذر آن خواننده و متن، در ذهن خواننده به هم مي پيوندند و معني را خلق مي كنند. اين پژوهش با رويكردي توصيفي- تحليلي به بررسي اقسام خطاب در نثر صوفيانه تمهيدات مي پردازد. برآيند تحقيق نشان از آن دارد كه عين القضات كوشيده به جاي بيان مفاهيم و معاني عرفاني در كسوت جملات خبري از انواع جملات انشايي با معاني ثانوي بهره برگيرد تا به اين وسيله بر تاثير كلام خود بر خواننده بيفزايد.

آنچه در بالا مطالعه كرديد چكيده مقاله «بلاغت نثر صوفيانه خطابي در تمهيدات عين القضات» نوشته مريم عرب و دكتر فاطمه مدرسي است كه در نشريه كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي، سال سيزدهم، شماره 25 به چاپ رسيده است.

متن كامل اين مقاله را در فايل پايين مشاهده كنيد.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.