بررسي ديدگاه هاي كلامي و رويكرد روشي ابن قبه رازي در رساله ي «نقض كتاب الاشهاد»

ميراث مكتوب - بررسي آثار كلامي متكلمان اماميه، نشان مي دهد كه آن ها رويكردهاي روشي مختلفي جهت اثبات عقايد، به كار گرفتند. اين متكلمان گاه با اتكاء به اصالت نص، از اخبار، نصوص و روش هاي نقلي جهت اثبات عقايد بهره گرفتند، گاه با رويكردي عقل گرايانه به اثبات ديدگاه هاي كلامي خويش پرداخته و از روش هاي استدلالي مبتني بر مقدمات عقلي جهت تبيين انديشه هاي ديني استفاده كردند. در اين مقاله، ضمن واكاوي ديدگاه هاي كلامي و رويكرد روشي ابن قبه رازي، به اين سوال پاسخ مي دهيم: ابن قبه با چه رويكردي، به اثبات عقايد كلامي اماميه پرداخته و روش وي با متكلمان پيشين چه تفاوتي داشته است؟
متن مورد بررسي در اين مقاله، رساله اي از ابن قبه در رد كتاب الاشهاد ابوزيد علوي است. بخش مهمي از رساله ، در اثبات مسئله امامت و غيبت محمد بن حسن عسكري و بخش ديگر اثبات امامت در شاخه حسيني فرزندان حضرت عليعليه السلام و ذكر ويژگي هاي امام است. در اين مقاله با استفاده از روش تحليل محتوا و رويكردي توصيفي به بررسي آراء كلامي ابن قبه پرداخته و رساله ي او از دو منظر محتوايي و روش شناسي مورد تحليل قرار گرفته است. اين پژوهش نشان داد؛ ابن قبه با رويكردي استدلالي و با استفاده از اخبار متواتر و مشهور و چينش آن در قالب استدلال، به اثبات نظريه امامت منصوص و رد ديدگاه ها و شبهات زيديه پرداخته است. ابن قبه، با كاربرد ادله نقلي، از رويكرد عقلي هشام بن حكم ـ رويكرد استدلالي مبتني بر مقدمات عقلي و حسي ـ فاصله گرفته و با ديگر متكلمان نص گراي اماميه هم سو شده است.
آنچه كه در بالا مطالعه كرديد چكيده مقاله «بررسي ديدگاه هاي كلامي و رويكرد روشي ابن قبه رازي در رساله «نقض كتاب الاشهاد» نوشته منصوره كريمي قهي، علي محمد ولوي، فاطمه جميلي و مهناز اميرخاني است كه در شماره 9 فصلنامه مطالعات تاريخ فرهنگي به چاپ رسيده است.
متن كامل اين مقاله را در فايل زير مشاهده كنيد.


افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.