مقايسه تطبيقي بازتاب اصلاحات غازاني در جامع التواريخ با دستورالكاتب في تعيين المراتب

میراث مکتوب - تغيير مذهب غازان خان (حك: 694 - 703 ق)، هفتمين فرمانرواي ايلخاني، نقطه عطفي در تاريخ حاكميت مغول ها در ايران به شمار مي رود. غازان با اصلاحات و تغيير در نگاه حاكميت و دگرگوني در نحوه مديريت تحولاتي را در ساختار حكومت ايلخانان پديد آورد. عمده اين اصلاحات در كتاب مشهور و ارزشمند خواجه رشيدالدين فضل الله همداني به نام جامع التواريخ، به ويژه در بخش «تاريخ مبارك غازاني»، ذكر شده است.
از آن جايي كه نويسنده اين منبع خود از كاربه دستان ارشد سازمان اداري ايلخانان بود، در مورد روايات وی پرسش هاي بسياري مطرح شده است. موفقيت، آسيب شناسي، و نيز فرجام اين اصلاحات بخشي از اين پرسش ها را دربر مي گيرد.
هدف اين مقاله بررسي گزارش هاي جامع التواريخ در خصوص اصلاحات غازاني و مطالعه تطبيقي اين گزارش ها با داده هاي محمد بن هندوشاه نخجواني در كتاب دستورالكاتب في تعيين المراتب به منظور ارزيابي ميزان موفقيت اصلاحات غازان و نيز شناخت اوضاع اجتماعي و اقتصادي ايران در نيمه دوم قرن هشتم هجري است.
آنچه در بالا مطالعه کردید چکیدۀ مقالۀ «مقايسه تطبيقي بازتاب اصلاحات غازاني در جامع التواريخ با دستورالكاتب في تعيين المراتب» نوشتۀ هوشنگ خسروبيگي و يزدان فرخي است که در شماره 1، سال سوم دوفصلنامۀ علمی – پژوهشی جستارهای تاریخی منتشر شده است.
برای مشاهدۀ متن کامل مقاله روی فایل پایین کلیک کنید.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.