اختیارات کارها و حوائج ایام

میراث مکتوب - مرکز پژوهشی میراث مکتوب برای محقَّق ساختن اهداف بلندمدت علمی و پژوهشی خود، در نظر دارد در کنار معرفی نسخه های خطی ارزشمند برای تصحیح و چاپ، مجموعه ای از طرحهای پژوهشی را نیز معرفی کرده و در اختیار محققان و دانشجویان مستعد و علاقه مند قرار دهد.


اختیارات کارها و حوائج ایام
پدیدآور: ابوالمفاخر پسر ابوالعلاء اصفهانی (د. پیش از سدۀ 7 ه. )
محل نگهداری: کتابخانه مرعشی ، ش 11080 (فهرست 28/120 - 121) 235 برگ.
تاریخ کتابت: اوایل سده 7 ه.

توضیح: این کتاب نه تنها در موضوع اختیارات ایام نگاشته شده بلکه دانشنامه ای است که در غالب مسائل جهان آن روزگار که مورد سوال خاص و عام بوده است بحث می کند‍، مانند اقالیم سبعه، دریاها، رودها، کوه ها، کروی بودن زمین و ... این نسخه یکی از نفیس ترین نسخه های موجود است و هیچ یک از فهارس نام این کتاب نیامده و در حقیقت منحصر به فرد است.

برای آشنایی بیشتر با این نسخه و سایر نسخه ها بر روی فایل پایین کلیک کنید.