يكي از نگاره‌هاي رويداد كربلا

میراث مکتوب - تصوير مربوط به دوازده بند محمّدخان دشتي در مرثي سيّدالشّهداء (ع) است كه در دستنويسي از ديوان محمّدخان دشتي (نسخه 982 كتابخانه مجلس، مورّخ 1279 ق) درج شده است.
در اين بخش از نسخه، تصاوير ديگري از رويداد كربلا و وقايع پس از آن درج شده كه همگي به شيوه نگارگري قاجاري ترسيم شده‌اند.