معرفت عرفاني در آراي عين القضات همداني

ميراث مكتوب - شناخت عرفاني آن سان كه عين القضات زيست مي كند، با زيست جهان ديگر عارفان چندان متمايز به نظر نمي رسد، اما شايد نخستين بار از رهگذر وي به شكل مدون آورده شده است. از اين رو، پرسش بنيادين پژوهش اين است كه شناخت عرفاني از نگرگاه عين القضات چيست؟ و چگونه از دانش بازشناخته مي شود؟ راه دريافت آن چگونه است؟ به نظر وي، ارزش معرفتي هر يك از دريافتهاي بشري در شناخت عرفاني چگونه تعيين مي شود؟ عين القضات در همه ي نوشته هايش در پي تبيين معرفت حقيقي (عرفاني) و تمايز آن از ديگر دانشهاي بشري است و مي كوشد تا آنها با يكديگر درآميخته نشوند و سالك از رسيدن به دانش ظاهري خودخواه نشده و همواره رسيدن به دانش حقيقي (معرفت) را پيش چشم داشته باشد. از نگرگاه وي، شناخت عرفاني پيامد تفكر و يا استدلال عقل بشر نيست، بلكه از سرشت خود آن معرفت مايه مي گيرد و انسان تنها از راه كشف و شهود و يا وحي به شناخت آن توانا مي شود.

آنچه در بالا مطالعه كرديد چكيده مقاله «معرفت عرفاني در آراي عين القضات همداني» نوشته طاهره كمالي زاده است كه در دوفصلنامه اديان و عرفان شماره 2 به چاپ رسيده است.

متن كامل اين مقاله را مي توانيد در فايل پايين مشاهده كنيد.


افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.