واژه نامه موضوعی زبان‌های باستانی ایران

ميراث مكتوب - واژه نامه موضوعی زبان‌های باستانی ایران چنان‌که از نامش پیداست، واژه‌نامه‌ای است که در آن واژه‌ها نه به ترتیب الفبا، بلکه برحسب موضوع طبقه‌بندی شده‌اند و در کنار هم آمده‌اند.
منظور از «زبان‌های باستانی ایران» در عنوان این طرح، زبان‌های کهن و از یادرفته ایرانی است که در منابع تخصصی تحت دو عنوان «زبان‌های ایرانی باستان» و «زبان‌های ایرانی میانه» معرفی می‌شوند.
هدف از اجرای این طرح، در مراحل آغازین، چاپ و انتشار واژه‌نامه‌های کوچک موضوعی، و در نهایت، چاپ و انتشار کتابی مرجع تحت عنوان واژه‌نامه موضوعی زبان‌های باستانی ایران است.
مجموعه حاضر دومین مجلد از واژه‌نامه موضوعی زبان‌های باستانی ایران است که در آن واژه‌های مربوط به «گیاهان و اندام‌های گیاهی» و «خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها» در زبان‌های ایرانی باستان و ایرانی میانه، از روی منابع گوناگون، گردآوری و طبقه‌بندی شده‌است. قرار است این واژه نامه دفتر به دفتر و در حجم و شمار اندک منتشر شود، تا بعد از رفع کاستی‌های احتمالی در شکل نهایی اثر که فرهنگی جامع در حدود 2000 صفحه است منتشر شود.
کتاب واژه‌نامه موضوعی زبان‌های باستانی ایران، زیر نظر دکتر حسن رضائی باغ‌بیدی، مدیر گروه زبان‌ها و گویش های ایرانی و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گردآوری شده است و سپیده پورکوشکی، جمیله حسن‌زاده، آزاده رسولی(طالقانی)، مریم رضائی، یلدا شکوهی، مجید طامه، لیلا عسگری و علی مصریان همکاران پژوهشی این طرح هستند.
انتشارات فرهنگستان واژه نامه موضوعی زبان‌های باستانی ایران را در 142 صفحه و با شمارگان 1000 نسخه، به بهای 60000 ریال منتشر کرده‌است.

منبع:کتابخانه مجلس شوارای اسلامی