جدیدترین ویرایش ۹ جلدی شاهنامه فردوسی

ميراث مكتوب - انتشارات سروش همزمان با روز بزرگداشت فردوسی، شاعر بلند آوازه ایران، جدیدترین ویرایش مجموعه ۹ جلدی شاهنامه فردوسی نسخه مسکو را منتشر و به بازار عرضه کرد.
متن مشهور به شاهنامه مسکو از معتبرترین متن های تصحیح شده شاهنامه است که تصحیح اول آن در ۹ جلد در فاصله سال های ۱۳۴۱تا ۱۳۵۰ در مسکو چاپ شد.
دومین متن مصحح شاهنامه در سال های ۷۰ جلد یک و ۷۱ جلد دو در مسکو به چاپ رسید و مجموعه حاضر به عنوان ویرایش سوم و کامل شاهنامه مسکو منتشر می شود.
این اثر حاصل کوشش مستمر و تجارب بیش از یک دهه تلاشگران و رهپویان دونحلۀ شاخص شاهنامه شناسی یعنی بنیاد شاهنامۀ فردوسی و دانشگاه خاورشناسی مسکو با ویراستاری استاد مهدی قریب است که از سوی مصححان روسی پروفسور محمد نوری عثمانوف و زنده یاد رستم علی اف به سروش پیشنهاد و آماده نشر شد.
این اثر ۹ جلدی با کیفیت چاپ، کاغذ، جلد و بسته بندی مناسب همزمان با روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، به مخاطبان و علاقمندان زبان شیرین فارسی عرضه می شود.
این اثر ارزشمند در قالب مجموعه ۹جلدی در شمارگان یک هزار دوره و با قیمت ۲۷۵۰۰۰ تومان توسط انتشارات سروش به علاقه مندان و مشتاقان زبان فارسی و پژوهشگران عرضه شده است.


منبع: انتشارات سروش