يك قطعه سياه‌ مشق نستعليق

میراث مکتوب - تصويري كه مي‌بينيم يكي از قطعات خط مندرج در يك مرقّع (نسخه 343 مجموعه اهدايي فيروز به كتابخانه مجلس) است.
اين قطعه به شيوه سياه‌مشق و به قلم نستعليق نگاشته شده است.

برای مشاهده تصویر کامل این نگاره بر روی عکس متوسط کلیک کنید.