نوروز مبارک

مینیاتورهایی از شاهنامه شاه طهماسبی

میراث مکتوب - شاهنامۀ طهماسبی یا شاهنامۀ شاه ‌طهماسب نسخه‌ای نفیس از شاهنامۀ فردوسی متعلق به سدۀ ۱۰ (قمری) است.

شاهنامه شاه‌ طهماسب، ۲۵۸ صفحه مینیاتور را شامل می‌شود و در زمان سلطنت شاه اسماعیل اول توسط برجسته ‌ترین نقاشان و خوش ‌نویسان عهد صفوی و به خط نستعلیق تهیه شده‌ است.

تصاویری که در ادامه مشاهده می کنید مینیاتورهایی از شاهنامۀ طهماسبی در توصیف بهار است.