نقش تذكره ها و فرهنگ ها در تصحيح متون (مورد مطالعه ديوان مسعود سعد سلمان)

ميراث مكتوب - تصحيح متون كهن از شاخه هاي مهم و در عين حال دشوار پژوهش هاي ادبي به شمار مي آيد. روش هاي گوناگوني براي تصحيح متون وجود دارد كه در بيشتر آنها «اقدم نسخ» جايگاهي ويژه در گزينش ضبط درست دارد.
در موارد بسياري ميان تاريخ پديد آمدن متن و كهن ترين نسخه موجود، فاصله زماني فراواني وجود دارد؛ در حالي كه ممكن است، شواهدي از همان متن در تذكره ها يا فرهنگ هاي لغت كه تاريخي كهن تر نسبت به نسخه موجود دارند، وارد شده باشد. سوال اصلي اين پژوهش آن است كه آيا منابع واسطه اي، يعني تذكره ها، جُنگ ها و فرهنگ هاي لغت را مي توان مكمل نسخه هاي خطي در تصحيح متون قلمداد كرد يا خير؟ براي رسيدن به پاسخ با انتخاب ديوان مسعود سعد سلمان به عنوان منبع مورد مطالعه، ملاحظه شد كه در بسياري از موارد با بهره گيري از شواهد شعري اين شاعر در فرهنگ هاي لغت و تذكره ها مي توان به حل بسياري از دشواري هاي تصحيح متون كمك كرد.

متن كامل مقاله «نقش تذكره ها و فرهنگ ها در تصحيح متون (مورد مطالعه ديوان مسعود سعد سلمان)» نوشته غلامرضا سالميان و سهيل ياري گل دره را كه در مجله متن شناسي ادب فارسي، سال چهارم، شماره 3، پاييز 1391 به چاپ رسيده است را در فايل پايين مطالعه كنيد.


افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.