تحليل ساختاري طرح داستان غنايي «يوسف و زليخا» ي جامي

ميراث مكتوب - تجزيه و تحليل اجزاء و عناصر سازنده متن يك داستان، زمينه شناخت بيشتر آن را فراهم مي آورد و نقاط قوت و ضعف آن را باز مي نماياند. در پژوهش حاضر طرح داستان «يوسف و زليخا» جامي به عنوان يكي از اجزاي تشكيل دهنده آن، از ديدگاه چند تن از ساختارگرايان بررسي و تحليل شده است.
در اين داستان، ابتدا وضعيت متعادل برقرار است؛ يوسف به دنيا مي آيد و زليخا در خواب بر او دل مي بندد. سپس حادثه رخ مي دهد؛ يوسف خواب مي بيند و اين روند تغيير مي كند و وضعيت نامتعادل شكل مي گيرد. بعد از رسيدن قهرمان به هدفش، (پيامبري) وضعيت متعادل سامان يافته اي شكل مي گيرد. هدف از انتخاب اين موضوع، انطباق اين نظريات بر اين نوع ادبي (داستان غنايي) است.

آنچه در بالا مطالعه كرديد چكيده مقاله تحليل ساختاري طرح داستان غنايي «يوسف و زليخا»ي جامي نوشته دكتر اسماعيل صادقي، محمود آقاخاني بيژني و دكتر حميد رضايي است كه در دوفصلنامه پژوهشنامه ادب غنايي پاييز و زمستان 1391 به چاپ رسيده است.

متن كامل اين مقاله را در فايل پايين مطالعه كنيد.


افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.