یادداشت هایی درباره برنامه های رادیو و تلویزیون

میراث مکتوب - دکتر محمد دبیرسیاقی در شمارۀ اخیر گزارش میراث (52 - 53) یادداشتی دربارۀ ضرورت رعایت قواعد دستور زبان فارسی در برنامه های رادیو و تلویزیون نوشته است.
دکتر دبیرسیاقی در بخشی از این یادداشت می نویسد: یادداشت هایی ضمن مطالعۀ یا مشاهده و استماع برنامه های مفید رادیو و تلویزیون دربارۀ مسائل مختلف گرد آمده داشتم در اهم آن نسخه ای نوشتم که ضمیمه است.
متن کامل یادداشت دکتر محمد دبیرسیاقی را می توانید در فایل پایین مطالعه کنید.دريافت فايل