میراث ریاضی مصر باستان

ميراث مكتوب - درسال 1968 که در مدرسۀ مالکم ایکس در شهر شیکاگو ریاضیات تدریس می‌کردم، شاگردانم از من خواستند اطلاعاتی در بارۀ میراث علمی آفریقاییان در اختیارشان بگذارم. با این کار موافق بودم، ولی در کتاب‌های درسی هیچ مطلبی در این باره نیافتم تا به تدریسم در کلاس کمک کند. همچنین، گرچه در رشتۀ تاریخ هم تحصیلاتی داشتم، در مورد سهم آفریقاییان یا آمریکاییان آفریقایی‌تبار در ایجاد تمدن جدید چیزی نخوانده بودم و طبعا نمی‌توانستم دربارۀ آنچه نمی‌دانم به دیگران اطلاعاتی بدهم. چون شاگردان سیاه‌پوست من تا حدی با تمدن مصر باستان احساس نزدیکی می‌کردند بر آن شدم تا جستجوهایم را با بررسی ریاضیات آن تمدن کهن آغاز کنم.
من دریافتم تقریباً هر کتابی دربارۀ تاریخ ریاضیات با مطالبی از مصر باستان آغاز می‌شود. ولی از عبارات تحقیرآمیزی که در بسیاری از آنها می‌دیدم دستخوش حیرت شدم. مثلاً یکی می‌نویسد: «علم باستانی حاصل کار عده‌ای انگشت‌شمار بوده است، و در میان این عدۀ قلیل، از مصریان کسی یافت نمی‌شود» . یا موریس کلاین می‌گوید: «ریاضیات مصر و بابل در برابر ادبیات عظیم یونانی در حکم مشق‌های خط خطی نوآموزان دبستانی است.» یا ف. کاژری می‌نویسد: «در عصر ظلمت، نژادی سامی نگهداری ثروت معنوی آریاییان را بر عهده داشت.» که منظورش پیشبرد ریاضیات به وسیلۀ مسلمانان است.

آنچه در بالا مطالعه كرديد بخشي از مقاله «ميراث رياضي باستان» نوشته بئاتریس لامپکین ترجمه بهناز فتاحي است كه در شماره دوم دوفصلنامه ميراث علمي اسلام و ايران به چاپ رسيده است.

براي مطالعه اين مقاله بر روي فايل پايين كليك كنيد.