انتشار چهل و نهمین شماره دو ماهنامه «گزارش میراث»

میراث مکتوب - چهل و نهمین شمارۀ دوماهنامۀ گزارش میراث در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی ویژه بهمن و اسفند 1390 از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
جستار، پاره ها و نکته ها, دربارۀ نوشته های پیشین، ایران در متون و منابع عثمانی (2)، نسخه شناسی، بایسته های تصحیح و پژوهش، نقد و بررسی، معرفی، گفت و گو، سوگنامه و نامه ها بخش های شماره چهل و نهم گزارش میراث را تشکیل می دهد.
طرف بستن، طرف بربستن، طرف برداشتن، ملاحظاتی دربارۀ دانش، آموزش و کتاب در شاهنامۀ فردوسی و ایران باستان، مهر بایسنغر تیموری و کتابت مسعود بن منصور بن احمد متطبب، تأمل در بیتی از دیباچۀ شاهنامه، قصیدۀ تتماج احمد بن منوچهر شصت کله در جنگ ملاصدرا، بازتاب آیین شاه کشی در مرزبان نامه و «اختر دانش» در شعر خاقانی بخش نخست این شماره از گزارش میراث با عنوان «جستار» است.
در بخش پاره ها و نکته ها نیز مطالبی مانند نامۀ پاکستان، سخت جگرآور، سخت جگر، دربارۀ یک تصحیف در تاریخ بیهقی، جا به جایی بیتی در حدائق السحر و تأملی در واژۀ «خشن» در کشف المحجوب به چشم می خورد.
دربارۀ نوشته های پیشین نیز به موضوعاتی مانند دربارۀ «بنی آدم اعضای یکدیگرند»، دربارۀ مقالۀ سفینۀ نوح و دربارۀ نامۀ ابوالفضل خطیبی اختصاص دارد.
معرفی آثار ابراهیم رحیمی زاده نیز عنوان مطلبی است که در بخش «ایران در متون و منابع عثمانی (2)» به آن پرداخته شده است.
در بخش نسخه شناسی نیز المقصد الاقصی فی ترجمة المستقصی برای خوانندگان معرفی شده است.
بخش نقد و بررسی این شماره از گزارش میراث نیز به نقد آثاری چون کتاب قواعد عقلی در قلمرو روایات، یادداشتی دربارۀ تصحیح یک رساله: سفرنامۀ غرب ایران، متنی متنی معتبر، ناشری نام آور، چاپی نامعتبر، خوانساری نامه، نگاهی بر دیوان سلیمی تونی و نگاهی به نسخۀ تصحیح شدۀ تحفة القزاء اختصاص دارد.
دربارۀ ترجمۀ فارسی تذکرة السامع و المتکلم، دانشنامۀ ایران، ترجمۀ جدید شاهنامۀ فردوسی به زبان گرجی، دفتر خسروان، چاپ عکسی شاهنامۀ سن ژورف، مرجعی مفید و کتابی خواندنی در شاهنامه پژوهی، تأملی در برخی ویژگی های زبانی ترجمۀ فارسی کتاب النجاره و ایران شناسی در دانمارک عنوان مطالبی است که در بخش معرفی آمده است.
گفت و گوی این شماره از گزارش میراث نیز به گفت و گو با دکتر محمود امیدسالار به مناسبت انتشار کتاب «بوطیقا و سیاست حماسۀ ملی ایران: شاهنامه» اختصاص دارد.
بخش پایانی شمارۀ چهل و نهم گزارش میراث «سوگنامه» و «نامه ها» است و در بخش سوگنامه مطالبی مانند ذکر جمیل نورانی و گزارش نشست بزرگداشت استاد عبدالله نورانی آمده است.
منصوره آرین فر، محمد افشین وفایی، هادی اکبرزاده، نفیسه ایرانی، الوند بهاری، مهرداد چترایی، میثم حاجی پور، سید محمد دبیرسیاقی، مصطفی ذاکری، علیرضا ذکاوتی قراگوزلو، سید محمد صاحبی، نصرالله صالحی، علی صفری آق قلعه، احسان شواربی مقدم، تئا شورغایا، محمدرضا ضیاء، کامران فرهادی، مهدی فیروزان، مجدالدین کیوانی، معصومه ظفری دیزچی، سید حسین مرعشی، مجید منصوری، احمد مهدوی دامغانی، سعید مهدوی فر، مهدی مهدی زاده، عارف نوشاهی و بهزاد همتی از جمله پژوهشگرانی هستند که مقالاتی از آنان در این شماره از گزارش میراث به چاپ رسیده است.
چهل و نهمین شماره دوماهنامه تخصصی گزارش میراث در حوزۀ تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب و مدیرمسئولی و سردبیری اکبر ایرانی و به ویراستاری و معاونت سردبیری حامد اعتصام در 151 صفحه به چاپ رسیده است.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.