دیدگاه جوانان به تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران

ميراث مكتوب - کتاب پژوهش هایی درباره تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران شامل مجموعه مقالات ارائه شده در سومین همایش باستان شناسی جوان ایران است.
نيمه دوم دهه 1370 و نيمه نخست دهه 1380 سال هاى پرثمرى براى باستان شناسى ايران بوده است. طى اين يك دهه، نه تنها برنامه هاى متعددى در زمينه كاوش ها و پژوهش هاى باستان شناسى انجام گرفت بلكه آثار قابل ملاحظه اى هم به زيور طبع آراسته شد و بر آگاهى هاى ما از وضعيت باستان شناختى ميهن مان افزود.
به ويژه در مدتى كه زنده ياد مسعود آذرنوش مديريت پژوهشكده باستان شناسى كشور را بر عهده گرفت، با انظباطى كه بر آن مركز حكمفرما نمود، ارائه و ثبت و ضبط گزارش هاى باستان شناسى نيز شكل جدى ترى يافت و از اين رهگذر هم بايگانى و هم انتشار مدارك علمى شكل آبرومندى پيدا كرد و رو به پيشرفت نهاد. به رغم اين تحول كوتاه و گذرا در پژوهشكده باستان شناسى، در دانشگاه و در ساختار آموزشى باستان شناسى تحول چندانى رخ نداد. با اين حال، بيرون از چارچوب آموزشى باستان شناسى در دانشگاه ها، حركت هاى خودجوشى در ميان گروه هاى دانشجويى پديد آمد وهسته هاى متعدد علمى دانشجويى جنب و جوش هايى را براى اعتلاى باستان شناسى ايران آغاز كردند. هرچند اين كوشش ها - كه موج عمده آن در ابتداى نيمه دوم دهه 1370 و به ويژه در دانشگاه تهران جوانه زد - در آغاز تجربى و با آزمون و خطا همراه بود، اما به تدريج آزموده تر شد و شكل پخته ترى به خود گرفت. از برايندهاى چنين كوشش هايى مى توان به انتشار نشريه هاى دانشجويى نيز در چنين بسترى «گردهمايى باستان شناسان جوان ايران» و برپايى سخنرانى ها و گردهمايى هاى علمى اشاره كرد.
کتاب پژوهش هایی درباره تاریخ, فرهنگ و تمدن ایران به كوشش شهرام زارع به قيمت 180000 ريال از سوي نشر بصیرت به چاپ رسيده است.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.