معارف، نشریه ای در حوزه اندیشه اسلامی

میراث مکتوب - معارف مجله ای است برای نشر مقالات تحقیقی و معرفی و نقد کتاب در موضوعات گوناگون حوزه های اندیشه، کلام، فلسفه، دین و عرفان. انتشار پژوهشهای مبتنی بر کشفیات جدید، تصحیح نسخه های خطی و شرح و توضیح آنها و نیز ترجمۀ مقالات ارزشمند به منظور ایجاد زمینه بحث و تبادل نظر میان محققان و صاحب نظران حوزه های یاد شده از اهداف مجله است.
آنچه محتوای این شماره را تشکیل می دهد، بدین قرار است:
یادداشت سردبیر
ابراهیم ادهم و همتایان او در عرفان جهان: یلدا آزرمی
بازتاب گفتار و کردار مشایخ صوفیه در مثنوی و آثار منثور مولانا: دکتر قدرت الله طاهری و مرجان نوروزی
تأثیر فرهنگ و تمدن اسلامی اندلس در اروپا: عبدالواحد ذنون طه؛ ترجمه: دکتر حجت رسولی
خاستگاه اجماع شاعران در برابر شاهنامه: دکتر مجتبی دماوندی
دو معیار نویافته در تصحیح دیوان خاقانی: سعید مهدوی فر
رویکرد انگاره های وحیانی به تحصیل علوم: زهرا مصطفوی فرد و حامد مصطفوی فرد
نگاهی به نقش و جایگاه تاریخی حرانیان در فرهنگ اسلامی: عادل شیرالی و نرگس شامحمدی
مقالۀ «ابراهیم ادهم و همتایان او در عرفان جهان» بر آن است تا به بررسی و تحلیل مشابهت ها در احوال ابراهیم، بودا و سنت هوبرت بپردازد. در هر دین و آیینی روندگانی در جست و جوی کورسوی معرفت ره به سراپردۀ اشراق برده و عارف به معارف گشته اند. در میان بزرگان عارف مسلک جهان، مشابهت های احوالی، زندگی نامه ای و تاریخی به اندازه ای است که گاه ظنّ و گمان تأثیر و تأثر بین آنها را در ذهن تقویت می کند. ابراهیم ادهم در تصوف در زمره پیرانی است که مشابهان فراوانی در میان عارفان جهان دارد و بیشترین سهم را از آن میان بودا و قدیس هوبرت دارند.
در «بازتاب گفتار و کردار مشایخ صوفیه در مثنوی و آثار منثور مولانا»، اقوال و کرداری که در مثنوی و آثار منثور مولانا بازتاب داشته اند در سه حوزۀ انسان نشاسی، معرفت شناسی و خداشناسی دسته بندی و تحلیل شده و به ریشه های اثرپذیری و شیوه های بهره گیری مولانا از کلام مشایخ اشاره گردیده است.
« تأثیر فرهنگ و تمدن اسلامی اندلس در اروپا»، کوشیده است فرآیند انتقال تمدن اسلامی به اروپای غربی را با مراجعه به منابع متنوع لاتین و عربی نشان دهد.
مقالۀ «خاستگاه اجماع شاعران در برابر شاهنامه» سعی داشته تا نظر شاعران معاصر فردوسی، به ویژه عنصری و فرخی را دربارۀ شاهنامه بر مبنای دیوان آنان بکاود و در پی تبیین آن است که اجماع شاعران در برابر شاهنامه خاستگاه اقتصادی یا مبنایی سیاسی داشته و از مبانی نظری استواری بهره مند نبوده است.
«دو معیار نویافته در تصحیح دیوان خاقانی» به معرفی دو معیار علمی، یعنی توجه به جنبه های بدیعی و تقارن های معنوی و زیباشناختی می پردازد و بر اساس این دو معیار به تصحیح انتقادی موارد نمونه واری از ضبط های فاسد چاپ سیدضیاءالدین سجادی و میرجلال الدین کزازی می پردازد.
«رویکرد انگاره‌های وحیانی به تحصیل علوم»، مقاله‌ای است که خواسته تا رویکرد انگاره های دینی را در مسئله تولید علم بررسی کند.
«نگاهی به نقش و جایگاه تاریخی حرانیان در فرهنگ اسلامی»، بر آن بوده تا به صورت اختصار تاریخچه، عقاید و مناسک حرانیان را بررسی کند.
معارف؛ دوره بیست و چهارم (شماره پیاپی 70 و 71)؛ به صاحب امتیازی مرکز نشر دانشگاهی؛ سردبیر: دکتر احمد خاتمی؛ در قطع وزیری؛ با 145 صفحه؛ به بهای 20000 ریال منتشر شده است.
معرفی کتاب از زکیه بیات

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.