یادداشتی بر برگ دوم کاغذ در زندگی و فرهنگ ایرانی

ميراث مكتوب - حمیدرضا قلیچ خانی، پژوهشگر و خوشنویس در شماره 52 - 53 دوماهنامه تخصصی گزارش میراث مقاله ای با عنوان «یادداشتی بر برگ دوم کاغذ در زندگی و فرهنگ ایرانی تألیف استاد ایرج افشار» نوشته است.
قليچ خاني در بخشي از اين يادداشت مي نويسد: اين يادداشت صرفا مربوط به «برگ دوم» كتاب است كه استاد ايرج افشار در آن به اصطلاحات و تعابير پرداخته اند.
براي حفظ اختصار غالبا به ذكر شواهد سبك هندي كه استاد متذكر نشده اند، بسنده كرده ام و در برابر مدخل هايي هم كه در كتاب نيامده است، علامت ستاره «*» گذاشته اند و براي تاكيد، زيرا اصطلاحات هر بيت خط كشيده ام.
مدخل «كاغذ» و «كاغذ ابري» را هم كه بسيار مفصل بود، حذف كردم.
متن كامل اين مقاله را مي توانيد در فايل پايين مطالعه كنيد.