مقايسه تطبيقي مقدمات قصايد خاقاني و متنبي

ميراث مكتوب - از آن جا كه مقدمات قصايد عربي در نقد قدما از اهميت خاصي برخوردار بوده و بزرگاني چون ابن رشيق قيرواني، ابوهلال عسكري، ابن اثير، ثعالبي و...به نقد اين قسمت از قصايد، اهتمام ويژه اي داشته اند، ضروري مي نمايد در ادبيات فارسي نيز مقدمات قصايد شاعران بررسي شود. در اين مقاله مقدمات قصايد خاقاني و متنبي بررسي شده است. روش تحقيق، به شيوه ي توصيفي - تحليلي و حجم نمونه، كل قصايد ديوان خاقاني و متنبي است. با مطالعه و بررسي مقدمات قصايد ديوان اين دو شاعر، مضاميني كه در آغاز آن ها آمده، استخراج گرديده و با هم مقايسه ي شده اند. از مقايسه مقدمات قصايد اين دو شاعر،چند نكته مستفاد مي شود: 1. اهتمام متنبي به مقدمات قصايد خود بيش تر از خاقاني است؛ 2. مقدمات قصايد اين دو شاعر بيش تر تقليد و تتبعي از قدما است؛ با اين حال، از زيبايي خاصي برخوردارند؛ 3. مقدمات طللي، تغزلي، وصف فراق و شكوا از بيش ترين بسامد در ديوان متنبي برخوردار است؛ 4. در ديوان خاقاني، مقدمه ي وصف، حكمت و توحيد و مقدمه شكوا و گلايه بسامد بيش تري دارد.
متن كامل مقاله «مقايسه تطبيقي مقدمات قصايد خاقاني و متنبي» نوشته زهرا رياحي زمين ، سيدفضل اله ميرقادري، احمدنور وحيدي كه در شماره 69 فصلنامه بوستان ادب به چاپ رسيده است را در فايل پايين مطالعه كنيد.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.