نگاهی به هرمنوتيك و نمادپردازى در غزليّات شمس

ميراث مكتوب - مولوی دارای جامعيّت فرهنگ و انديشه است و اين
جامعيّت آنچنان گسترده و ژرف است كه او را شاعر دوران ها و قرن ها ساخته است، به خصوص شاعر عصر حاضر به شمار می رود، عصر نابه سامانی های روحی و روانی، عصری كه بيش از هر دوره ای انسا نها از خلأهای روحی و روانی رنج می برند و انسان با همۀ پيشرفت های مادّی و صنعتی، سخت از آرامش روحی فاصله گرفته است. عصر بی قراری ها و آشفتگی ها و شگفتا كه در اين عصر پريشانی، انسانِ گم شده در نابه سامانی های روحی و روانی، اندک آرامش درونی خود را در سروده های مولانا می جويد و می يابد و شايد همين مسئله است كه مولوی را در عصر ما، در شرق و در غرب، شاعر همگان معرفی می كند.

دكتر عبدالله نصرتي در شماره 74 (پياپى 188) كتاب ماه ادبيات نگاهي دارد به كتاب هرمنوتيك و نمادپردازى در غزليّات شمس.
براي مطالعه متن كامل اين مقاله بر روي گزينه دريافت فايل كليك كنيد.