ضمیمه شمارۀ بیست و هشتم آینه میراث

ميراث مكتوب - ضميمه 28 دوفصلنامه علمی - پژوهشی آینه میراث (دوفصلنامه ويژه كتاب شناسي، نقد كتاب و اطلاع رساني در حوزه متون) با عنوان پژوهشي در شيوه تصحيح تفسير نسفي به اهتمام اكرم السادات حاجي سيدآقايي

 

فهرست مطالب
مقدمه/3
واژه هاي مشمول برخي تحولات آوايي/7
حذف/8
اضافه/45
ابدال/75
تخفيف/88
اشباع/97
ادغام/98
قلب/ 99
صورتهاي پهلوي/100
نكات دستوري/112
اضافه كردن «را»/ 112
اضافه كردن «را» به مفعولي كه «مر» بر سر آن آمده است/112
حذف شناسه به قرينه/ 113
علامت جمع/114
علامت استفهام/ 115
كاربرد فعل جمع براي فاعل مفرد/ 116
كلمات مشكول/117
تلفظ قديم/ 117
خوشه صامت آغازي/118
پيشوند فعلي «ب»/ 119
حرف اضافه «ب»/119
پيشوند نفي/ 120
نشانه اضافه/120
كسره به جاي «ي» نكره/ 121
ضمير «- ش»/ 121
ضبطهاي نادر/ 121
متحرك بودن حرف آخر برخي كلمات مصوت ميان هشته/

صفت فاعلي/
حركت حرف ماقبل «هاي» غير ملفوظ، متحرك بودن «ه» در پايان برخي كلمات/ 122
مصوتهاي معروف و مجهول/126
مصوت مركب/ 128
واو معدوله/129
مرحله مياني اماله/131
شناسه/ 131
اختلاف نسخه با متن چاپي/133
رسم الخط/146
خطاهاي مطبعي /148
منابع/151

 


صاحب امتياز:مركز پژوهشي ميراث مكتوب / مدير مسئول: اكبر ايراني/ سردبير: حسن رضائي باغ بيدي

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.