نقد و بررسی تصحیح تذکره صبح گلشن

ميراث مكتوب - تذکرۀ صبح گلشن تألیف «سید علی حسن خان بهپالی» در سال 1390 شمسی به تصحیح مجتبی برزآبادی فراهانی، از سوی انتشارات اوستا فراهانی در 3 جلد (1710 صفحه) روانۀ بازار نشر گردید. این تذکره که پیش از این در سال 1295 ق در بهوپال هند در 646 صفحه به طبع سنگی رسیده بود، مشحون از اشتباهات و اغلاط تاریخی است، به همین دلیل مصحح محترم به تصریح خود سعی کرده به «خبط و خطاهایی» که به این تذکره راه یافته است پایان دهد (ج 1، ص 37) و کار انجام شده بر روی این تذکره را «مقدمه، تصحیح، تکمیل و تحشیه» نامیده است، ولی بنابر دلایلی که در ادامه ذکر می شود خواهیم دید که در نیل به مقصود چندان موفق نبوده است.
ادامه مقاله «نقد و بررسی تصحیح تذکره صبح گلشن» نگاشته امير ضيغمي كه در شماره اول مجله شبه قاره منتشر شده است در فايل پايين بخوانيد.